Adiabatisk kjøling og befukting

Spar strøm!

Adiabatisk kjøling handler om å befukte luft og la fuktigheten fordampe ved å ta varme fra omgivelsene. Da synker temperaturen.

Det vanligste er å gjøre dette indirekte ved å befukte avtrekksluft slik at den kjøles ned, og sende den nedkjølte lufta via varmegjenvinner slik at den kan kjøle ned varm friskluft.

Eksempel: Luft med 24 °C og 40 % RF mettes med vann. Da ender vi opp med en lufttemperatur på 15,4 °C.

Effektiv kjøling om sommeren

Om sommeren vil vi ha mer kjølig luft inne. Et kjøleanlegg krever et ganske stort arrangement utenfor bygget, og føringer av isolerte DX-rør eller isvannsrør.

Her er adiabatisk befukting et godt alternativ: Ved å bruke adiabatisk befukting i avtrekket kombinert med en roterende gjenvinner, vil vi få nesten samme kjøleeffekt.

Dette tilfører altså ikke fukt i tilluften, bare i avtrekket.

Befukt tørr luft om vinteren

Befukteranlegget kan også brukes til å gi behagelig inneklima med riktig luftfuktighet om vinteren. Tenk på en typisk vinterdag med kald luft ute og varm luft inne. Når den kalde uteluften varmes opp og sendes inn, vil den bli veldig tørr.  Resultatet blir ubehag og statisk elektrisitet.

For å fjerne den tørre luften kan man benytte energien fra fjernvarme, varmepumpe og annet i et system med adiabatisk befukting i stedet for elektrisitet.

  • Luft tilføres vann
  • Vannet fordamper og blir til vanndamp
  • Energien til fordamping kjøler ned luften

Et hygienisk system

Mange er skeptiske til slike anlegg fordi det tidligere har vært problemer med adiabatiske systemer. Da tenker man gjerne på systemene med paneler som blir overrislet med vann. Dette fører blant annet til groe og bakterievekst, og at befukterdelen blir overgrodd av grønske og lignende.

Konsepter som HygroMatik HDS trenger ikke biologiske eller kjemiske desinfeksjonsmidler. HygroMatik HDS bruker kun fullt avsaltet vann uten tilsetningsstoffer. Systemet inneholder ingen porøse, vannoppsamlende komponenter, og stående vann forhindres effektivt. Systemet tømmes automatisk ved stillstans.

Spørsmål? Ta kontakt med oss eller sjekk spørsmål & svar

Referanser