Adiabatisk kjøling og befukting

Spar strøm med effektiv og miljøvennlig kjøling

Se vår nye brosjyre her….

Adiabatisk kjøling handler om å befukte luft og la fuktigheten fordampe ved å ta varme fra omgivelsene. Da synker temperaturen.

Det vanligste er å gjøre dette indirekte ved å befukte avtrekksluft slik at den kjøles ned, og sende nedkjølt luft via varmegjenvinner slik at den kan kjøle ned varm friskluft.

For eksempel: Hvis luft medtemperatur på 24 °C og 40 % RF mettes med vann, ender luften med temperatur på  15,4 °C.

Effektiv kjøling om sommeren

Om sommeren vil vi bli kvitt varme inne. Et kjøleanlegg kan kjøle luft inne, men krever et ganske stort arrangement utenfor bygget eller på taket, og føringer av isolerte DX-rør eller isvannsrør.

Her kan adiabatisk kjøling være et godt alternativ: Ved å befukte luft i avtrekket og gjenvinne nedkjølt luft via en roterende gjenvinner, kan vi få ønsket kjøleeffekt.

Mange er skeptiske til å tilføre fuktighet i luft i et ventilasjonsanlegg. Men med indirekte adiabatiske anlegg tilfører vi ikke fukt i tilluften, bare i avtrekket.

Dyseveggen som befukter avtrekksluft står etter avtrekksfilteret til høyre.

Kan senke effektbehov i kjøleanlegg

Adiabatisk kjøling egner seg ekstra godt på skoler, som ikke er i drift i den delen av året kjølebehovet er som høyest. Et annet eksempel er større bygg med behov for mye kjøling, hvor et adiabatisk system kan være nyttig i kombinasjon med vanlige isvannsanlegg. Da kan et adiabatisk anlegg senke behovet for installert effekt til kjøling ganske mye. Det kan også redusere størrelsen på brønnparker som dimensjoneres etter kjølebehov til frikjøling.

Lave driftskostnader

Mange får seg en vekker når de hører hvor lite vann et adiabatisk anlegg bruker, og hvor lave driftskostnadene er. For eksempel koster vannforbruket i anlegget ved en Oslo-skole på drøyt 10 000 m2 om lag 10 000 kr i året.

Et hygienisk system

Mange er skeptiske fordi det tidligere har vært problemer med adiabatiske systemer. Da tenker man gjerne på systemene med paneler som blir overrislet med vann. Dette fører blant annet til groe og bakterievekst, og at befukterdelen blir overgrodd av grønske og lignende.

Konsepter som HygroMatik HDS trenger ikke biologiske eller kjemiske desinfeksjonsmidler. HygroMatik HDS bruker kun fullt avsaltet vann uten tilsetningsstoffer. Systemet inneholder ingen porøse, vannoppsamlende komponenter, og stående vann forhindres effektivt. Systemet tømmes automatisk ved stillstans.

Befukterkammer med dysevegg, drenering og dråpefanger.

Befukt tørr luft om vinteren

Befukteranlegget kan også brukes til å gi behagelig inneklima med riktig luftfuktighet om vinteren. Tenk på en typisk vinterdag med kald luft ute og varm luft inne. Når den kalde uteluften varmes opp og sendes inn, vil den bli veldig tørr.  Resultatet blir ubehag og statisk elektrisitet.

For å fjerne den tørre luften kan man benytte energien fra fjernvarme, varmepumpe og annet i et system med adiabatisk befukting i stedet for elektrisitet.

  • Luft tilføres vann
  • Vannet fordamper og blir til vanndamp
  • Energien til fordamping kjøler ned luften

Spørsmål? Ta kontakt med oss, sjekk spørsmål & svar,
eller se brosjyren Spar strøm med effektiv og miljøvennlig kjøling.

Referanser

Mer om adiabatisk kjøling