Slik ser et typisk anlegg for adiabatisk kjøling ut

Adiabatisk kjøling/ svaling krever en befukterdel, en pumpestasjon for vann og en løsning for å filtrere vann.

Prinsippet for adiabatisk kjøling er å befukte luft med ørsmå vanndråper som fordamper ved å hente gratis varme fra lufta omgivelsene. Da synker lufttemperaturen.

Det er mest vanlig å gjøre dette indirekte ved å befukte avtrekksluft, og bruke nedkjølt avtrekksluft til å kjøle tilluft via gjenvinner i ventilasjonsanlegget.

Dyseveggen som befukter avtrekksluft står etter avtrekksfilteret til høyre. Befukterkammeret har dråpefanger før gjenvinner, og dryppkar med fall til sluk.

Befukterdel

En befukterdel settes inn mellom avtrekksfilter og varmegjenvinner, og den består av:

  • En vegg med moduler som forstøver vannet ved hjelp av høytrykksdyser, og samtidig skaper virvelvind for å fordampe vanndråpene mest mulig effektivt. Dysene kan gi opp til 95 % RF i avtrekkslufta.
  • En dråpefanger som hindrer fritt vann å nå fram til gjenvinneren
  • Et dryppkar med sluk som hindrer stillestående vann i luftstrømmen
  • Et inspeksjonsvindu som gjør det mulig å sjekke funksjonen uten å åpne befukterdelen under drift

Befukterdelen må ha 800 til 900 mm befuktingsdistanse (mellom dyser og dråpefanger) for at vanndråpene skal fordampe. Avløp må ha vannlås, og må være høyt nok over gulvet til at vannlåsen fungerer godt. Total lengde på befukterdelen er ca. 1500 mm.

Dysevegg i befukterkammer, med forstøvermoduler på rekke og rad
Modulvegg i befukterkammeret, med høytrykksdyser

Pumpestasjon

Høytrykksdysene forsynes med vann fra en egen pumpestasjon. Den har sikkerhetsfunksjoner som sikrer at alt vann spyles ut hvis anlegget står stille. Den spyler også ut alt stillestående vann i tilførselsrør når befukterdelen startes opp. Pumpestasjonen installeres på vegg eller stativ i nærheten av befukterdelen.

Filtrering av vann

Anlegg for adiabatisk kjøling driftes vanligvis bare noen få timer i løpet av sommersesongen. For vannforsyning fra vannverk med overflatevann er det normalt tilstrekkelig med en tre-trinns filterløsning:

• Trinn 1: Filterpatron 50 my
• Trinn 2: Kullfilterpatron 10 my
• Trinn 3: Sterilfilter 0,2 my type PPP-µ-9¾» AAS

Et slikt filteroppsett kan installeres for hver pumpestasjon, eller som en filterstasjon inn til hvert teknisk rom som kan fordeles til flere luftbehandlingsaggregater.

Referanser