Adiabatisk befuktning og kjøling til Grieghallen

Vi har levert adiabatisk kjøling og befuktning til Grieghallen i Bergen.

Grieghallen er en konserthall i Bergen og sto ferdig i mai 1978 . Hallen har en rekke konsert- og bankettsaler på totalt 3500 m². Vi har gjort en full oppgradering av klimaanlegg og installert to systemer for konsertsalen som både befukter og kjøler.

Kjøling

  • Installert effekt: 4 kW
  • Total kjøleeffekt: 300kW

Befukning

  • 620 L vann/time
  • Spart installert elektrisk effekt: 470 kW
  • Energien til befuktning erstattes av grønn energi fra søppelforbrenningsanlegg

Hygiene og vannrensing

Vi leverer også komplett vannrenseanlegg med omvendt osmose.
Dette både for å beskytte befuktersystemene og ikke minst ivareta hygienekrav som stilles til
slike anlegg.

Konsulent for prosjektet: Cowi AS
Ventilasjonsentreprenør: Ingeniørfirmaet R. Torgersen As