Betingelser

Betalingsvilkår

Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. Våre tilbud gjelder kun for personer over 18 år, dersom du er yngre enn dette må du ha foresattes underskrift for å bestille. Betalingsfristen er spesifisert på fakturaens forside. Normal betalingsfrist er 10 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling vil de bli lagt til purregebyr på kr. 50,-. Vi kjører kredittsjekk på større ordre. Hvis kredittverdigheten er lav vil vi sende varene i oppkrav. Er du privatperson sendes varene automatisk i oppkrav fordi det ikke er mulig å kredittsjekke privatpersoner.

Leveringstid

Hvis varen er på lager er normal leveringstid ca. 4-7 virkedager. Vi prøver å sender varene slik at du får dem rett til din postadresse.

Reklamasjon

For Private:
Dersom en vare har feil eller mangler kan du enten kreve omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet i henhold til forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er normalt 2 år etter at du mottok varen. Dersom varen er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år utvides reklamasjonsfristen til 5 år.

For Bedrifter:
Reklamasjonsfristen er 1 år for bedrifter. For å kunne gjøre en mangel gjeldende må vi få beskjed i rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen.

Angrerett

Angrerettloven av 21. desember 2000: Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen er mottatt. Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen, eller tjenesteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Kilde: Forbrukerombudet.

Personvern

F-Tech AS er ansvarlig for de personopplysninger du som kunde oppgir til oss. Denne informasjonen blir brukt for å gi deg best mulig service og for å gi deg gode tilbud fra oss. Vi gir ikke opplysninger om deg videre til noen utenfor F-Tech AS. Personopplysningene vil kunne benyttes så lenge du er aktiv kunde hos F-Tech. De vil bli oppbevart inntil du sletter opplysningene selv eller ber om at de blir slettet. Henvendelser om personvern etc. til info@f-tech.no.