Batterifabrikker

Tørr luft til batterifabrikker

Batterifabrikker trenger ekstremt tørr luft. Vår avfukter-løsning gir høy driftssikkerhet, stor fleksibilitet og sparer mye energi.

Relativ luftfuktighet under 1 % og duggpunkt fra – 40 til -120 °C er ikke uvanlige krav for batterifabrikker. Ekstremt tørr luft er en forutsetning for å for å unngå helsefare og brannfare, og for å få ønsket kvalitet på batteriene.

Våre avfuktere for batterifabrikker kan bruke ulike fornybare energikilder

Vår avfukterløsning fra Cotes tørker luft til renrom i flere trinn, vanligvis tre. Dermed er det mulig å:

  • regenerere rotorene med lavere temperatur (ca 80 °C, det vil si vanntemperatur på 85 til 90 °C)
  • kjøle med høyere temperaturer før hver rotor (10 til 16 °C)

Det gir stor fleksibilitet til å velge energikilde. Mens andre løsninger trenger elektrisitet for å regenerere, kan vår avfukterløsning blant annet bruke fjernvarme og fjernkjøling, og den er ideell for CO2-varmepumper. Også overskuddsvarme eller bioenergi kan benyttes.

Senker energibehovet

Det å forsyne ekstremt luft til renrom i produksjonen krever mye energi. Flere egenskaper ved vår løsning bidrar til å kutte energibehovet:

  • Avfukteraggregatene fra Cotes har større overflateareal i rotorene og dermed større adsorpsjonskapasitet. Da er det mulig å fjerne fuktighet med lavere luftvolum.
  • Med tre-trinns løsning kan forholdene for avfukting og regenerering optimaliseres i tre omganger. Lufta kjøles slik at en del fuktighet kondenserer ut, og relativ luftfuktighet øker før adsorpsjonsrotoren. Dette øker effektiviteten i rotorene.
  • I trinn 3 blandes omluft fra renrom med friskluft som er tørket i to trinn. En høy andel omluft bidrar til å senke energibehovet.

Les mer om hvordan vår avfukterløsning gir lavere energibruk og reduserte utslipp.

Tre-trinns avfukterløsning fra Cotes kan bruke ulike fornybare energikilder til regenerering.

Referanser batterifabrikker