Spørsmål & svar

Hygrostaten stilles på mellom 55-60% RF.

Holdes relativ fuktighet under 60% stopper veksten av muggsopp.
Dermed dør insekter og muggsoppen mister livsgrunnlaget.
Skal du lagre sykler, verktøy og andre ting av stål og metaller bør hygrostaten stilles ned mot 50%.

Ja, dette er veldig enkelt.

  • Skru fast en hylle på yttervegg i nærheten av en ventil.
  • Sett avfukteren opp på hyllen
  • Koble til våtluftslange og før denne ut gjennom ventilen.
  • Sett støpselet i nærmeste stikkontakt.
  • Still inn fuktigheten til f.eks. 60%

Typisk pakke finner du her…

Dette tar ikke mye mer enn en time eller to.
Har du flere rom i kjelleren og skal fordele tørrluften brukes det plastkanaler som er enkle å kutte og henge på plass. Alt du behøver av verktøy er skrumaskin, sag etc. er vanlig verktøy som de fleste har i heimen. (Evt. hos den gode naboen)
Pakker for kjeller med flere rom…

F-DRY Rotoravfuktere lager ikke mye lyd.

Står avfukteren i kjelleren vil det normalt ikke hører i etasjen over.
Hvis gulvet er dårlig lydisolert og det f.eks. er et soverom over avfukteren kan avfukter styres med en timer. Dermed starter den ikke om natten når soverommet er i bruk.

Nei, det er ikke vanlig.

I vinterhalvåret er det lite behov for avfukting. Dermed er det lite fuktighet i våtluften.
Våtluften blåses ut med ganske høy hastighet til friluft.
Avkastventilen styrer luften nedover og så ut fra veggen. Fuktigheten blir raskt fanget opp i luften utenfor.
Det er derfor ikke fare for at det dannes is på ytterveggen.

Rotoravfuktere fra F-Tech er i praksis vedlikeholdsfrie.

Skifter du filter med jevne mellomrom, normalt en gang per år, er det ikke mer som skal passes på.
Når du kjøper en kjellerpakke fra oss er det med 10 stk. filter inkludert.

Ja, når det er flere rom i kjelleren fordeles tørrluften.

Våre brannhemmende plastkanaler er enkle å tilpasse med en vanlig sag.
I pakken er det både oppheng, bend, T-stykker, ventiler, kort sagt alt som skal til for å lage et lite system for fordeling av luften. Enklere enn Lego…
Når alt er tilpasset, limes det hele sammen.
En typisk avfukter-pakke for kjeller finner du her…

Som oftest er drenering bortkastet, men ikke alltid.

Fukt i kjelleren kan komme av flere grunner, som dårlig drenering og sprekker i grunnmuren, men den aller vanligste grunnen er kondens.

Se for deg hva som skjer når du tar med deg et glass med kald drikke ut på en varm sommerdag – det dugger på glasset.
En typisk norsk kjellermur er som oftest mange grader kaldere enn omgivelsene rundt. På de aller fleste hus som er bygget før år 2000 er det ingen utvendig isolasjon rundt kjellermuren, slik at betongen som ligger under bakkenivå ikke har noen beskyttelse mot kulde og fukt som siver inn fra grunnen. Dette gjør at betongen alltid vil være kjølig og sjelden få temperaturer over 10-12 grader.
Når kjellerrom blir innredet som boligrom vil romtemperaturen i kjelleren stige. Når den varme luften treffer de kalde betongveggene vil det kondensere, like sikkert som at et glass med kald drikke som blir satt ut en varm sommerdag vil få dugg på seg. Varm luft har nemlig plass til mer vann i seg enn det kald luft har. Når den varme luften fra det oppvarmede kjellerrommet treffer de kalde betongveggene blir den nedkjølt. Dermed vil det vannet som er til overs begynne å dryppe nedover veggene. Kondensen som skapes mellom betongveggene og ny innredning trekker inn i organisk materiale. Dette gjør at veggene som er bygget utenpå betongen begynner å råtne, noe som blant annet kan føre til dannelse av den helseskadelige muggsoppen.
Å grave opp rundt hele huset, isolere muren og så få plass belegningsstein, planter etc. kommer gjerne på kr. 300.000,- En slik jobb vil fungere hvis det er en moderne kjellermur og det samtidig er isolert under gulvet. Med en gammeldags tykk gråstein/betongmur eller et hus uten isolasjon under gulvet er en slik operasjon nesten bortkastet. Det vil fortsatt være kuldebroer og kalde partier som vil gi høy fuktighet og kondens.
En avfukter og tilbehør koster ca. kr. 15 – 20.000,- Driftskostnader per år vil ligge på ca. kr. 500 til 1000 kr.

Å lage luftehull og installere vifter gjør kjelleren enda våtere.

Det eneste man oppnår med dette er at det kommer inn mer kald luft om vinteren som gjør kjellermuren kaldere, og mer fuktig luft resten av året.
Når den fuktige luften utenfra treffer den kalde kjellermuren, vil den bli mer nedkjølt enn før.

Dermed har den nedkjølte luften plass til enda mindre vann enn før, noe som resulterer i enda mer kondens.

Nei, det er som oftest en dårlig løsning.

De beste kundene våre er de som tidligere har vært ute og kjøpt «billige» kondensavfuktere.
Dette er avfuktere som passer fint i vaskerom til klestørk etc…
Ved lave temperaturer og der det er nødvendig å holde lave kondenspunkt vil en slik avfukter slite med kapasitetsproblemer..
Erfaringen er at de går omtrent hele tiden og går i kne lenge før garantitiden er ute.

I kjellere og andre rom med kalde flater og generelt lave temperaturer er det adsorpsjonsavfuktere vi anbefaler.

– Ventilasjon virker ikke…
– Å grave opp og drenere hjelper heller ikke mot høy fuktighet og kondens…
Grunnen til at det blir fuktig i kjelleren er enkel fysikk. Dette kan vi vise i et Mollier-diagram, men i stedet har laget en liten film som viser sammenhengen mellom utetemperatur og hva som skjer på kalde flater og i kjølig luft.
Det vi ser er at det skal ikke bli så veldig varmt ute før både muggsopp, mit etc. får gode vekstvilkår.
Hvorfor blir det fuktig i kjelleren:

Stopp avdamping fra grunnen

Har du jordgulv eller grus i kjelleren er det fare for at det kan dampe fuktighet opp fra f.eks. grunnvann eller fuktig jord.
Dette vil føre til mer gangtid på avfukter og dermed større energiforbruk. Det er derfor viktig å stoppe denne fordampingen.
Er det gulv i en blindkjeller som ikke brukes kan man bruke vanlig dampsperre som kjøpes hos en byggevareforhandler. Legg denne ut og bruk gjerne noen lekter langs veggene til å holde plasten så godt på plass som mulig.
Er det gangtrafikk inn i kjelleren kan man bruke «knotteplast» og legge et tregulv opp dette igjen. (Omtrent som en terrasse).
Det er ikke nødvendig å bruke impregnerte materialer siden avfukteren vil holde alt tørt og fint.

Nei, det er ikke vanlig.

Våtluften blåses ut med ganske høy hastighet til friluft.
Avkastventilen styrer luften nedover og så ut fra veggen.
Fuktigheten blir raskt fanget opp i luften utenfor.
Det er derfor ikke fare for at det renner vann ut fra ventilen.

Våtluften skal helst ha litt fall fra avfukteren til ytterveggsventilen.

I vår kjellerpakke finner du en komplett ventil med klaff som lukker seg når avfukteren ikke er i drift.
Det er mulig å gå oppover med våtluftrøret. Da skal du bore et hull på Ø 3-4 mm der kanalen går ut av avfukteren. Evt. kondens vil dryppe ut og bli hentet opp igjen av den tørre luften i kjelleren.
En Rotoravfukter kan fint gå noen måneder og ta vare på kjelleren, hytten eller landstedet uten tilsyn.

Mange fordeler med lite energi.

En avfukter går normalt 2-4 timer i snitt per døgn.
Mer om sommeren og veldig lite om vinteren.
Den vanligste avfukteren vår er på 0,7 kW. Denne bruke mellom 500 og 1000 kW per år.
I bytte får du en kjeller som forvandles til fullverdig plass for lagring eller til og med innredes til bolig uten fare for muggsopp, edderkopper og andre kryp.