Indirekte adiabatisk kjøling ved Ruseløkka skole

– Indirekte adiabatisk kjøling er økonomisk, trygt – og stille, fastslår teknisk prosjektleder Ole Hugo Sandsnes Vik i Oslobygg KF.

Et lite steinkast fra Aker Brygge i Oslo sentrum ligger Ruseløkka skole, som har en 150 år lang historie. Ikke bokstavelig talt i veggene, for skolen ble revet og bygget på nytt. Den nye sto klar til skolestart i 2021, og har kapasitet til snaut 700 elever på barne- og ungdomstrinn.

Trygg løsning

Skolen er bygget med passivhusstandard, og er et nær-null-energibygg med solceller på deler av taket og på sørvendt fasade.
– Det meste av taket er uteområde for elever, så her var det ikke noe sted å sette tørrkjøler, forklarer Vik. I stedet blir kjølebehovet løst med indirekte adiabatisk kjøling levert av F-Tech.
– Indirekte adiabatisk kjøling er en trygg løsning som gir tilfredsstillende inneklima, sier Vik. Det har Oslobygg dokumentert gjennom å evaluere erfaringer fra Ruseløkka skole og Tokerud skole.
– Dessuten er dette stille kjøling, poengterer Vik.

Enkelt å drifte anlegget

Den adiabatiske kjølingen ved Ruseløkka skole forsyner åtte ventilasjonsanlegg med total kapasitet på ca. 133.000 m3/time.
– Indirekte adiabatisk kjøling fungerer godt nok for skolebygg, som er stengt i de varmeste periodene av året, påpeker Vik. Det kan driftsansvarlig Odin Aarvold bekrefte.
– Det har fungert veldig greit, fastslår han. I den daglige driften er det ikke mye Aarvold trenger å passe på.
– Jeg følger med på filterverdier og etterfyller salttabletter på vannrenseanlegget. Og så slipper jeg inn servicepersonell, forteller han med et smil.

(Øverst til venstre og med klokka): 1. Den nye Ruseløkka skole ligger midt i Oslo sentrum, og sto klar til skolestart i 2021.
2. Ole Hugo Sandsnes Vik (til venstre) og driftsansvarlig Odin Aarvold fastslår at den indirekte adiabatiske kjølingen fungerer bra.
3. «Kjølebatteriet» i et adiabatisk anlegg er kompakt, fastslår Odin Aarvold ved et av de små anleggene.
4. Odin Aarvold må etterfylle salttabletter når RO-anlegget trenger det, men ellers har han fint lite jobb med den adiabatiske kjølingen.

 

Adiabtiske anlegg trenger skikkelig vannrensing

Tilstrekkelig rensing er en av forutsetningene for et velfungerende anlegg, og ved Ruseløkka skjer det i et RO-anlegg (omvendt osmose).
– Hvis du ikke har renseanlegg, har du ikke kontroll på kalk og annet i vannet. Da kan dysene gå tette og kjøleeffekten reduseres, advarer Vik. Det er ikke tilfeldig at Oslobygg valgte befukting av avtrekksluft via en dysevegg.
– Med overrislingsbefukting har du et kammer der det ligger vann hele tida. Det vil vi ikke ha, understreker Vik.

Riktig utførelse er en forutsetning

Alle befukterkamrene er plassert i andre etasje i aggregatene, for å sikre godt fall til sluk. Bunnen i befukterkamrene er i rustfritt stål med kryssknekking.
– Vi har også satt inn tomdeler for fremtidige isvannsanlegg, for å være fleksible med tanke på framtidig bruk, forteller Vik. Normalt er skolen helt stengt i hele juli og kun delvis i bruk første halvdel av august, når luftfuktigheten er høyest og den adiabatiske kjøling gir minst effekt. Hvis dette endrer seg, kan det bli behov for større kjøleeffekt enn hva det adiabatiske anlegget leverer.

Lave driftskostnader med adiabatisk kjøling

Driftsdata så langt viser at de adiabatiske anleggene bruker ca. 200 m3 vann i løpet av året.
– Tar vi med servicekostnader, strøm til pumper og annet, koster det kanskje 20 000 kr å kjøle hele skolen i et år. Du klarer ikke å komme i nærheten med et tradisjonelt anlegg, understreker Vik. Ulempen er at løsningen bruker drikkevann til kjøling, selv om forbruket bare er som i en stor enebolig. Også investeringskostnaden er klart til fordel for adiabatisk kjøling.
– Installasjonen koster om lag en tredel av et vanlig isvannsanlegg, så dette er en økonomisk løsning, konkluderer Vik.

Fakta om adiabatisk kjøling ved Ruseløkka skole

Type anlegg: Indirekte adiabatisk kjøling
Brutto areal: 10 300 m2
Ventilasjonsanlegg: 133 000 m3/time
Byggherre: Undervisningsbygg, nå Oslobygg KF
Entreprenør ventilasjon: Haaland Klima
Rådgiver ventilasjon: WSP
Prosjektperiode: 2019 til 2021
Sted: Oslo