Bibliotek og arkiv

Luften i oppvarmede rom blir spesielt tørr om vinteren.

Befukting øker innholdet av fuktighet (vanndamp) i luften. Fuktinnholdet kan økes ved tilførsel av forstøvet vann eller vanndamp. Befukting kan skje lokalt ved spesielle befuktere, eller sentralt i ventilasjonsanlegget.

Befukting er nødvendig av hensyn til produksjonen i en del industrielle sammenhenger (trykkerier, tekstilfabrikker). I operasjonssaler befuktes luften for å hindre elektrostatiske utladninger, og i museer for å bevare kunstverker. I arkiv handler befukting om å ta vare på historisk materiell.

Mennesket mangler sanseorganer som registrerer luftfuktigheten, men ettersom fuktigheten påvirker andre faktorer i luften (som støvinnhold og statisk elektrisitet) vil den virke indirekte på oss; følelsen av «tørr luft» om vinteren kan for eksempel skyldes høy lufttemperatur og støv i romluften.

Kilde: Store Norske Leksikon

Alminnelige ventilasjonssystemer vil ikke gi fuktighet til rommet.
Befukting brukes i arkiver, museum, trykkeri og sykehus.

Spørsmål? Ta kontakt med oss eller sjekk spørsmål & svar

Produkter

Aktuelt

Meny