Hvor mye kan du senke temperaturen med adiabatisk kjøling?

Utetemperatur og relativ fuktighet avgjør hvor mye vi kan senke temperaturen med adiabatisk kjøling. I veldig mange tilfeller gir adiabatiske anlegg nok svaling også på de varmeste dagene.

Vårt konsept for adiabatisk kjøling baserer seg på å bruke høytrykksdyser til å befukte avtrekksluft til 95 % RF. Da kjøles den ned og dette utnyttes til å kjøle tilluft via gjenvinner i ventilasjonsanlegget.

Det er en god del å hente med denne formen for kjøling. For å ta et eksempel med luft på 24°C:

  • Hvis relativ fuktighet er 40% og lufta mettes med vann til 95%RF, synker temperaturen til 15,4°C.
  • Hvis relativ fuktighet er 60 % og lufta mettes med vann til 95%RF, vil temperaturen synke til 19,1 °C

Kjøling i ventilasjonsanlegg med 10 000 m3/time

Hvis vi tar utgangspunkt i et ventilasjonsanlegg på 10 000 m3/time som har en gjenvinner med 85 % virkningsgrad, og temperatur i bygget på 24 °C.

Utetemperatur & Temperatur på tilluft [°C]
(når avtrekksluft befuktes til 95 % RF og gjenvinnes)
relativ luftfuktighet 40 % 50 % 60 %
23 °C 16,5 18,0 19,2
25 °C 17,6 19,1 20,5
27°C 19,2 20,2 21,7

Vannforbruket til å befukte avtrekksluft varierer her fra 40 til 51 liter per time.

Svaling er mer beskrivende for adiabatiske anlegg

Strengt tatt burde adiabatisk kjøling heller kalles svaling enn kjøling, ut fra temperaturnivåene. De kan ikke sammenlignes med nivåene for kjølemaskiner, men i mange tilfeller gir adiabatisk kjøling nok til at man kan klare seg uten kjølemaskiner. Med nok luft og fungerende solskjerming kan dette benyttes i de aller fleste bygg.

Merk også at:

  • Er utetemperaturen under 17 til 18 °C, er det lite å hente med adiabatisk kjøling. Men da trenger du kanskje ikke så mye kjøling uansett?
  • På dager med høy relativ fuktighet vil effekten av adiabatisk kjøling reduseres. Er det arealer i bygget som krever en satt temperatur uansett uteforhold, trenger bygget et kjølebatteri i tillegg til et adiabatisk anlegg. Men da holder det med mye lavere installert kjøleeffekt takket være adiabatisk kjøling.

Mer om adiabatisk kjøling