Høytrykksdyser erstatter dampbefukteren i blodbank

Blodbanken i Linz bygger om til et nytt befuktningssystem
På et areal på 3 500 m² driver Røde Kors i den østerrikske delstaten Oberösterreich sine sterile rom i klasse A til D i blodbanken i Linz. Her framstilles stamceller og vev fra åpne materialer. I disse rommene må man holde nøyaktige klimadata og en minimum luftfuktighet på rundt 50 %. Derfor ble de eksisterende, uøkonomiske dampbefuktingssystemene i ventilasjonsanleggene ombygd til en høytrykksdyse-løsning fra HygroMatik.

I de 3 500 m² store produksjonslokalene i blodbanken i Linz/Østerrike spiller luftkvalitet, temperatur og fuktighet en viktig rolle. På grunn av det svært følsomme arbeidet krever loven høyeste standard både for anlegg og hygiene i disse rommene. For eksempel skal sterile rom i klasse B, som brukes som bakgrunnsomgivelser for aseptisk klargjøring av medisinsk utstyr i renhetsklasse A, i hviletilstand ha maksimalt 29 partikler i størrelsesorden 5,0 μm per m³ luft.

Til sammenligning:

I et normalt kontor er det gjennomsnittlig 100 000 partikler i størrelsesorden 5,0 μm per 1 m³ luft. Tidligere ble tilluften til de sterile rommene befuktet med elleve isoterme dampfuktingssystemer.

Man oppnådde da en relativ fuktighet på 45 %. Disse var montert inn i åtte ventilasjonsanlegg med en maksimal luftmengde på 135 000 m³/t. Den maksimale ytelsen til de elleve dampluftfuktingssystemene var 780 kg/t. Av ulike årsaker – for eksempel høye driftskostnader, høye serviceutgifter og hygienehensyn – var dette systemet ufordelaktig og ineffektivt. De totale
energikostnadene var 430 000 € per år, hvorav rundt 224 000 € gikk til klimatisering. Derfor ville man finne et alternativ til denne dampbefuktingen.

Redusere energi- og driftskostnader

Ing. Ewald Cerny fra ingeniørbyrået EHL-Technik Krems/Østerrike, som har spesialisert seg på elektro- og bygningsteknologi samt planlegging av sterile rom innen farmasi, fikk oppdraget med å utvikle alternative løsninger for denne utilfredsstillende klimatiseringen og spesielt befuktingen.

Særlig de strenge juridiske rammebetingelsene i den østerrikske normen ÖNorm H6020 «Lüftungstechnische Anlagen für medizinisch genutzte Räume – Projektierung, Errichtung, Betrieb, Instandhaltung, technische und hygienische Kontrollen» (2007) måtte overholdes. ÖNorm H6020 tilsvarer den tyske normen VDI 6022, men er mer entydig formulert med tanke på romklima og romfuktighet og er dermed betydelig strengere.

Fram til normendringen i 2007 tillot ÖNorm H6020 kun isoterme befuktningssystemer i sykehus. Med den nye versjonen av normen fikk man muligheten til å bruke alternative systemer hvis man kan dokumentere med et sertifikat at dampbefuktingen har mikrobiologisk-hygienisk samme verdier. Dermed kunne man også vurdere mer energieffektive adiabatiske befuktingsystemer. Ingeniørbyrået EHL-Technik utviklet da et vannbehandlingssystem (uten kjemikalietilsetninger) som sammen med høytrykksdysesystemet (HDS) fra HygroMatik GmbH utgjør et komplett system som overholder forskrifter og normer.

Når en 18 måneder lang testfase var ferdig, som ble overvåket av Dr. Milo Halabi som rettslig sertifisert takstmann for sykehushygiene, ble myndighetene i Oberösterreich overbevist om den høye hygienestandarden med de nye adiabatiske systemene. Dermed ble også det nevnte punktet i ÖNorm H6020 vedrørende ekvivalenthet med isoterme systemer attestert.

Fra testing til ombygging

I en testfase på 18 måneder ble parallelt et annet adiabatisk system fra en annen produsent testet for å sammenligne med HygroMatik HDS-systemet. Vurderingskriteriene sammenligner følgende punkter på de parallelle systemene: Montering, service, kontakt og kommunikasjon med produsenten, holdbarhet og ytelsesparametere.

Resultatene viste at HygroMatik-løsningen var overlegen:

  • Monteringen av HDS-systemet (system A) var enklere og raskere enn for konkurrentens system B.
  • I henhold til uttalelser fra driftsansvarlig ble de første tegnene til slitasje oppdaget på system B allerede etter 18 måneder. HDS-systemene fungerte fortsatt feilfritt.
  • I tillegg overbeviste HDS-systemet med en kort befuktingsstrekning, lave driftskostnader og en nesten «tørr befuktning». Med dette menes et nesten tørt befukterkammer i ventilasjonsaggregatet. Det finnes ikke kondens på kanalveggene – med unntak av en liten mengde overskuddsvann umiddelbart på aerosolutskilleren. Dette oppnås ved å bruke nøyaktige forstøverdyser og plassere dem optimalt i luftstrømmen.
  • Drift av HDS-systemene fører til en ekstra, gratis nedkjøling av tilluften. Dermed brukes mindre energi til å kjøle ned luften i klimaanlegget.
    I blodbanken i Linz er i dag alle de elleve eksisterende dampbefukterene byttet ut med åtte HygroMatik HDS-systemer. Reduksjonen i driftskostnader er 86 331€ per år. I tillegg er ytterligere to ventilasjonsanlegg med HDS-systemer installert. Nå befuktes 158 000 m³/t tilluft med en total befukting på 1100 kg/t. I tillegg planlegger blodbanken å installere en adiabatisk avtrekksluftkjøling. Målet er å bruke den adiabatiske kjøleeffekten til kjøling av tilluften om sommeren for å redusere energiforbruket og driftskostnadene ytterligere.

Oppsummering

Det beskrevne komplette systemet ble første gang tatt i bruk med en offentlig godkjenning i sterile rom i klasse A til D, og gjør det dermed også mulig å bruke det i sykehus. Ved å kombinere systemene for vannbehandling og høytrykksdysefukting oppnår man en kvalitet som på den ene side overholder de lovpålagte kravene og på den annen side kan dokumenteres som reproduktiv i forbindelse med pågående hygienekontroller.