Arkiver og museer

Befuktere og avfuktere til arkiver og museer

Papirer, kunst og ulike gjenstander skal sikres for ettertiden, mens ansatte og publikum skal ha et godt inneklima. Løsningen er som regel både befuktere og avfuktere.

Gode forhold for å oppbevare ting er essensielt både i arkiver og museer, enten det handler om papirer, bøker, kunst eller andre ting av historisk verdi. Da er det to ting som gjelder: Stabil luftfuktighet og stabil temperatur.

For eksempel forsøker Arkivverket å holde temperaturen i sine magasiner på 18 °C, med maks 1 °C svingning opp og ned. Relativ luftfuktighet skal ligge på mellom 40 og 50 %, og ikke variere mer enn 5 % opp eller ned.

 Arkiver og museer trenger både befuktere og avfuktere

Alle typer organiske materialer må nemlig ha stabil luftfuktighet for å holde. Blir lufta for fuktig, kan materialene mugne eller råtne. Blir den for tørr, kan materialene krølle seg eller sprekke.

I praksis trenger arkiver og museer som regel både avfuktere og befuktere:

  • Om sommeren er luftfuktigheten ute høy, og i tillegg må luften ofte kjøles for å nå riktig temperatur. Da øker relativ luftfuktighet ytterligere. Luften må avfuktes før den kan forsyne områdene hvor kunst og andre ting blir oppbevart.
  • Om vinteren synker relativ luftfuktighet når kald uteluft varmes opp, og da må luften befuktes før den sendes inn i et arkiv eller et museum.

Enkelte arealer som arkivrom i kalde kjellere kan klare seg uten befuktere; når temperaturen synker, stiger relativ fuktighet. Det samme gjelder arealer med veldig lav temperatur, som i Nasjonalbiblioteket og Arkivverkets fjellhaller.
(lenke til denne: )

Men vanligvis må luften både befuktes og avfuktes for å holde stabil luftfuktighet ved stabil temperatur gjennom hele året.

Riktig mengde behandlet luft til arkiver og museer

Det å behandle luft koster energi til oppvarming, kjøling, avfukting eller befukting, og det gjelder å bruke riktige luftmengder for å unngå sløsing. For eksempel er det meningsløst å prosjektere store mengder friskluft til et arkiv med lite folk; luft som må varmes opp eller kjøles ned, avfuktes eller befuktes.

I F-Tech er vi opptatt av å tenke riktig mengde behandlet luft. Kan vi resirkulere behandlet luft og bare ta inn riktige mengder frisk luft, dekker vi behovet for riktig luftfuktighet samtidig som vi senker energibruken.

Referanseprosjekter