Næringsmiddelindustri

F-Tech sikrer god fuktkontroll for matproduksjon

Å løse fukt- og rimproblemer i matproduksjon med bare ventilasjon er nytteløst. Tidvis ekstreme fuktmengder krever avfukter for å sikre forsvarlig luftkvalitet i produksjonsmiljøet.

100 % fuktkontroll er viktig for lønnsomhet i matproduksjon

Forskrifter eller veiledninger inneholder ingen konkrete krav til relativ luftfuktighet i matproduksjon. Men Mattilsynet er ikke nådig hvis tilsyn avdekker kondens som drypper ned på produksjonslinjer for fisk og annen mat: Da blir det full stopp. Derfor er det kritisk både for produksjon og lønnsomhet å ha kontroll på relativ luftfuktighet inne i lokalene – tillegg til at vi selvsagt skal forsyne lokalene med riktig mengde friskluft.

Høy luftfuktighet fra vasking

Temperaturen inne i lokalene er naturligvis en viktig faktor, og for fiskeindustrien sin del har produksjonslokalene blitt kaldere og kaldere de siste årene. Et eksempel på det er sushi-produksjon med temperaturer fra 0 – 2 °C. I tillegg er relativ fuktighet i utgangspunktet høy i slike lokaler, blant annet fordi de tilføres mye fuktighet når produksjonslinjene vaskes minst en gang i døgnet.

Friskluft tilfører fuktighet

Når utelufta er flere grader kaldere enn 0-2°C , forårsaker den ikke kondens inne i produksjonslokalene når den ventileres inn: Da er den nemlig tørrere enn lufta i lokalene. Men med 2 °C inne og relativ luftfuktighet (RF) på 50 %, et vanlig nivå for å unngå kondensproblemer, vil uteluft mette lokalet med fuktighet store deler av året. Da må kjølemaskinene bruke mye energi på å fjerne dette vannet å kjøle lufta slik at vannet kondenserer. I tillegg vil høy fuktighet kreve mye energi til å avrime kjølemaskinene, fordi de vil fryse ganske raskt.

Store deler av året blir fuktmengden tilført via ventilasjonsluft altså så stor at det i praksis er nytteløst å fjerne den med kjølemaskiner, spesielt for lokaler som i utgangspunktet har mye fuktighet. Hvis et produksjonslokale skal holde 50 %RF, ligger duggpunktet under 0 °C når temperaturen i lokalet er lavere enn ca 10 °C. Da nytter det ikke å bruke kjøling til å fjerne fuktighet (tilført fra ventilasjonslufta), fordi du vil få rim og is. Når disse anleggene avrimes, kommer mye av vannet tilbake i rommet. Selv om noe renner til sluk og forsvinner, er dette en veldig dyr måte å avfukte på fordi det krever høy installert kjøleeffekt – og det er lite hygienisk.

Tørt med avfukter

I stedet kan vi bruke avfukter til å kontrollere fuktigheten i rommet. Da får vi verken ising eller kondens. Adsorpsjonsavfuktere tørker lufta ved å sende den gjennom en rotor med silicagel som adsorberer vannmolekylene i lufta. Avfuktere krever selvsagt energi til å tørke lufta, men ofte kan den god del av energibehovet dekkes av tilgjengelig overskuddsvarme. Mange matprodusenter har overskuddsvarme blant annet fra kjøle- og fryselagre. Vår erfaring er at vi i snitt kan dekke om lag 70% av årlig energibehov til avfuktere med overskuddsvarme. Avfuktingsbehovet er størst i sommerhalvåret, og da brukes ikke denne overskuddsvarmen til å varme opp bygget.

Aktuelt i mange typer matproduksjon

Avfuktere er aktuelt for en rekke områder innenfor matproduksjon; lakseslakterier, haller med åpne kar, fileteringshaller og fryselagre er noen eksempler du kan lese mer om nedenfor. Løsningene blir best når man tenker på fuktighet fra starten, men det er også mulig å ettermontere avfuktere i lokaler som har fått problemer med fuktighet og kondens.

Spørsmål? Ta kontakt med oss eller sjekk spørsmål & svar

Produkter

Referanser matproduksjon