Næringsmiddelindustri

Matproduksjon forutsetter god kontroll på fukt

Se vår nye brosjyre her…

Å løse fukt- og rimproblemer i matproduksjon med bare ventilasjon er nytteløst. Tidvis ekstreme fuktmengder krever avfukter for å sikre forsvarlig luftkvalitet i produksjonsmiljøet.

Behovet for riktig luftfuktighet er det samme enten råvarene kommer fra havbruk eller landbruk, om det er kjøtt, fisk eller fjærkre.

Full kontroll  på fuktighet er viktig for lønnsomhet i matproduksjon

Forskrifter eller veiledninger inneholder ingen konkrete krav til relativ luftfuktighet i matproduksjon. Men Mattilsynet er ikke nådig hvis tilsyn avdekker kondens som drypper ned på produksjonslinjer for fisk og annen mat: Da blir det full stopp.

Derfor er det kritisk både for produksjon og lønnsomhet å ha kontroll på relativ luftfuktighet inne i lokalene – tillegg til at vi selvsagt skal forsyne lokalene med riktig mengde friskluft.

 

Avfuktere gir full kontroll på luftfuktighet i matproduksjon.

Høy luftfuktighet fra vasking

Matindustri byr gjerne på tøffe vilkår for fuktkontroll.

  • Mange produksjonslokaler er skikkelig kjølige, ikke minst i fiskeindustrien. Et eksempel på det er sushi-produksjon med temperaturer fra 0 – 2 °C.
  • I tillegg er relativ fuktighet i utgangspunktet høy, fordi produksjonslinjer vaskes minst en gang i døgnet. Det betyr økt luftfuktighet.

Unngå klassiske feilgrep når du prosjekterer eller installerer ventilasjon for matproduksjon

Derfor er det ekstremt viktig å vite hvordan du får kontroll på fukten. Men vi ser stadig vekk dårlige valg i jakten på full kontroll, og det er særlig to ting som går igjen.

  • Å løse fuktproblemer ved å øke luftmengder
  • Å fjerne fukt med kjølemaskiner

Mer friskluft gir mer fuktighet store deler av året

Frisk luft som møter kjølige produksjonslokaler gir stor risiko for kondens. Med 2 °C inne og relativ luftfuktighet (RF) på 50 %, et vanlig nivå for å unngå kondensproblemer, vil uteluft mette lokalet med fuktighet. Dette skjer store deler av året ved de fleste norske produksjonssteder.

Det er ikke umulig å tørke produksjonslokaler med friskluft, men da må utelufta være flere grader kaldere enn 0-2°C. Det skjer ikke ofte og ikke over hele landet.

Filetert fisk og nedrimet fryseri (to bilder ved siden av hverandre)
Bærekraftig matproduksjon handler også om økonomisk bærekraft. Driftsstans som følge av fuktproblemer er lite bærekraftig.

Kjølemaskiner er kostbar og ofte nytteløs fukthåndtering

Hvis et produksjonslokale skal holde 50 %RF, ligger duggpunktet under 0 °C når temperaturen i lokalet er lavere enn ca 10 °C. Da nytter det ikke å bruke kjøling til å fjerne fuktighet (tilført fra ventilasjonsluft), fordi du vil få rim og is. Når kjøleanleggene avrimes, kommer mye av vannet tilbake i rommet.

Selv om noe renner til sluk og forsvinner, er dette en veldig dyr måte å avfukte på. Det krever høy installert kjøleeffekt – og det er lite hygienisk.

Full kontroll og tørre produksjonslokaler med avfukter

I stedet kan vi bruke avfukter til å kontrollere fuktigheten i rommet. Da får vi verken ising eller kondens. Adsorpsjonsavfuktere tørker lufta ved å sende den gjennom en rotor med silicagel som adsorberer vannmolekylene i lufta. Avfuktere krever selvsagt energi til å tørke lufta, men ofte kan den god del av energibehovet dekkes av tilgjengelig overskuddsvarme.

Om lag 70 % energi fra overskuddsvarme

Mange matprodusenter har overskuddsvarme blant annet fra kjøle- og fryselagre. Vår erfaring er at vi i snitt kan dekke om lag 70% av årlig energibehov til avfuktere med overskuddsvarme. Avfuktingsbehovet er størst i sommerhalvåret, og da brukes ikke denne overskuddsvarmen til å varme opp bygget.

Aktuelt i mange typer matproduksjon

Avfuktere er aktuelt for en rekke områder innenfor matproduksjon; lakseslakterier, haller med åpne kar, fileteringshaller og fryselagre er noen eksempler du kan lese mer om nedenfor. Løsningene blir best når man tenker på fuktighet fra starten, men det er også mulig å ettermontere avfuktere i lokaler som har fått problemer med fuktighet og kondens.

F-Tech utleie
Avfukter-anlegg kan bidra til gode forhold i ulike typer matproduksjon.

Referanser matproduksjon