Nasjonalbiblioteket og Arkivverkets fjellhaller

Et stabilt og sikkert inneklima er en selvfølge når målet er å ta vare på vår nasjonale hukommelse. Avfuktere fra F-Tech sørger for presis og trygg luftfuktighet i fjellhallene til Nasjonalbiblioteket og Arkivverket.

Nasjonalbiblioteket samler inn alt som publiseres i Norge, som bøker, kart, aviser, filmer og plakater. Alt blir digitalisert, og originaler blir oppbevart i sikringsmagasiner.

Arkivverket har ansvar for statlige arkiver og utvalgte private arkiver, og det betyr både digitalisering og lagring. Nå får Nasjonalbiblioteket og Arkivverket mer plass: To nye fjellhaller er dimensjonert for 110 000 hyllemeter av disse originalene, og med automatiserte lagerløsninger.

Høye krav til oppetid

Både temperatur og luftfuktighet må være mest mulig stabile for å sikre trygge forhold for alt som skal oppbevares. Derfor er det også høye krav til oppetid i anleggene. Og fjellhallene skal ha inert luft, det vil si redusert oksygeninnhold.
– Dette er et viktig brannforebyggende tiltak, som er sentralt dette prosjektet, sier prosjektleder Klaus Madsen i GK. GK Norge har levert det meste av teknikk til de nye fjellhallene.

– F-Tech er en ressurs for oss

Luftfuktighet skal ligge stabilt på 35 % for ulike arealer ved ulike temperaturer. Ni avfukteranlegg fra F-Tech sørger for riktig luftfuktighet, og løsningene er designet for å være mest mulig energieffektive. (se nedenfor).

– God kompetanse i leverandørleddet setter vi pris på! F-Tech er absolutt der; de er en ressurs for oss, understreker Madsen. Han skryter av prosjektleder Morten Strandskog, som var en god ressurs i igangkjøringsfasen.
– Morten er utrolig flink til å svare på alt det brukerne våre der oppe lurer på. Han kjenner produktene til F-Tech godt, og gir gode forklaringer på hvordan produktene virker, fastslår Madsen.

God kompetanse i leverandørleddet setter vi pris på! F-Tech er en ressurs for oss. Prosjektleder Klaus Madsen, GK

En ryddig og pen installasjon av avfuktere

Strandskog fastslår på sin side at samarbeidet med GK har gått lett.
– De er imøtekommende og nyskapende, og ikke redde for å høre på oss som er eksperter innenfor fuktfysikk.Vi finner løsninger sammen, sier Strandskog. Han er veldig fornøyd også med GKs utførelse.
– Det er proft gjennomført og estetisk bra; rett og slett en ryddig og pen installasjon.

Fakta om fjellhallene til Nasjonalbiblioteket og Arkivverket

Type anlegg: Arkiv i fjellhaller
Areal: 1200 m2
Byggherre/anleggseier: Statsbygg
Entreprenør: GK
Prosjektperiode: 2018 – 2021
Sted: Mo i Rana

Mer om F-Techs avfuktere til fjellhallene

F-Tech har levert 9 avfuktingsanlegg i ulike størrelser til fjellhallene: Fra 1000 m3 luft og 4,5 kg fjernet vann per time til 9000 m3 luft og 39 kg fjernet vann per time.

Noen avfuktere er koblet til ventilasjonsaggregater, mens der kravene til fuktighet er strengest, fungerer avfukterne som ventilasjon.

  • Krav til temperatur i arkivene er – 5°C, +8°C og + 16°C, med relativ luftfuktighet på 35 %.
  • For enkelte magasiner leverer F-Techs avfuktere svært tørr luft: +1 °C og 5,2 % RH

Kjølebehovet i fjellhallene dekkes av en kjølemaskin med CO2 som kuldemedium.

  • Avfukterne regenereres med varmtvann (80°C/30 °C) fra varm side av kjølemaskinen, og trenger lite elektrisk effekt på varmebatteriet.
  • Avfukterne får også kjøling fra CO2-maskinen (isvann -5/0°C) for å temperere tilluft.

– For avfuktere er det genialt å kunne utnytte både varm og kald side fra kjølemaskinen, sier prosjektleder Morten Strandskog i F-Tech. Dette er en svært energieffektiv løsning.

GK har sørget for en ryddig og pen installasjon av F-Techs avfuktere.