Riktig luftfuktighet i magasin for KODE-museene

Magasiner trenger riktig luftfuktighet for å vare på ulike gjenstander, enten det handler om gull eller sølv, malerier eller møbler. Hamstad AS løser behovet med befuktere og avfuktere fra F-Tech.

Det har de gjort for KODE-museene i Bergen, som manglet plass til å lagre alt fra stein og sølv til møbler og fotografier. Derfor trengte museene et nytt magasin med riktig luftfuktighet.

Løsningen ble å bygge om et kontor- og lagerbygg utenfor sentrum, og det skal i hovedsak brukes som magasin. På den måten frigjør museet plass i lokalene i sentrum, og sikrer samtidig gode forhold for å oppbevare kunsten.

Foruten stabil og riktig luftfuktighet er stabil temperatur en forutsetning for riktig inneklima i et magasin. Temperaturen i KODE-magasinet skal ligge mellom 16 og 18 grader, og relativ luftfuktighet rundt 50 %. God sikkerhet er en annen forutsetning for magasinet; skjeggkre, andre insekter og så vel som kriminelle må hindres i å trenge inn.

Skreddersydde løsning for riktig luftfuktighet i magasinet

– Sammen med prosjekterende og F-Tech skreddersydde vi løsningene til magasinet, forteller prosjektleder Preben Aanes i Hamstad AS sin Bergen-avdeling. Konseptet ble annerledes enn hva funksjonsbeskrivelsen la opp til.
– Vi har samarbeidet med F-Tech på et tilsvarende prosjekt med enda strengere klimakrav. Det ble levert for ett år siden og fungerer veldig bra, opplyser Aanes.

Løsning og dokumentasjon fra drift i dette prosjektet ble presentert for totalentreprenør og KODE, og de ville ha det samme for magasinet.
– Vi har ivaretatt kravspesifikasjonen, men på en helt annen måte. Hensikten er å minimere risiko både for kunden og oss, poengterer Aanes.

Full kontroll over luftfuktighet i magasinet via fem anlegg

Entreprenøren delte bygget inn i klimatiske soner med unike krav til temperatur og luftfuktighet. Fem anlegg med befuktere og avfuktere betjener de ulike sonene, som er utstyrt med en rekke fuktsensorer og temperaturmålere. F-Tech har også levert komplett automatikk til anleggene.
– Det er definitivt en stor fordel – de kjenner produktene sine godt og vet hva som skal til for at de skal fungere optimalt, sier Aanes.
– Vi har levert et system vi har designet selv, med automatikk og styring som sørger for at avfuktere og befuktere fungerer sammen, utdyper prosjektleder Aleksander Maubach i F-Tech.

Rask respons fra leverandør er viktig for å lykkes

Aanes forteller at Hamstads avdeling i Bergen ofte samarbeider med F-Tech.
– De har fått inn flere unge prosjektledere som stiller opp og hjelper til. Det samarbeidet er vi veldig fornøyde med. Bransjen har blitt sånn at når du får spørsmål, må du være på ballen med én gang. F-Tech har innfridd i dette prosjektet, fastslår han.

Fakta om magasinet for KODE-museene

Type anlegg: Magasin, verksteder og kontor
Areal: ca. 2000 m2
Byggherre/anleggseier: KODE-museene
Entreprenør: Hamstad AS avdeling Bergen
Sted: Bergen

Mer om F-Techs avfuktere og befuktere i KODE-magasinet

F-Tech har levert fem nesten like anlegg, med litt forskjellig kapasitet:

  • Krav til temperatur: 16 til 18 grader
  • Fukt: ca. 45 til 55 % RF
  • Luftmengder: fra 2000 til 4000 m3 luft/time

Av plasshensyn valgte byggherre elektriske varmebatterier til å regenerere avfuktere. Hamstad har også installert en kjølemaskin som forsyner bygget med isvann for å sikre riktig temperatur.