De mest bærekraftige renrom i batteriproduksjon

Aktuelt | Avfukting

De mest bærekraftige renrom i batteriproduksjon

Relativ luftfuktighet må være mindre enn 1 % i batterifabrikker. Vår løsning er effektiv, trygg og sikrer bærekraftig batteriproduksjon:

0%

Inntil 95% reduksjon av CO2 utslipp

0%

Inntil 66% reduksjon av energiforbruk for renrom.

0

Ekstremt lavt duggpunkt, ned til -120°C – For bedre sikkerhet og kvalitet.

Beregn dine batteri tørrom besparelser

Den rette måten å tørke et renrom for å få bærekraftig batteriproduksjon

Renrom for produksjon av Lithium-ion-batterier bruker mye energi: inntil hele 43% av det totale energiforbruket i en batterifabrikk. Dette kreves for å holde rommene supertørre, med relativ fuktighet under 1% og med duggpunkt fra -40°C til -120°C.

Cotes er et uavhengig familieeid selskap som designer og produserer adsorbsjonsavfuktere (tørrlufts-løsninger) for alle typer industriell bruk. Vi er aktive over hele verden, og har fokus på bærekraft, effektivitet og kvalitet.

Cotes tilbyr Ultradry-air Solution for batteri tørrom som bruker Cotes’ Patented Exergic Technology**, noe som muliggjør massiv energireduksjon, kostnadsreduksjoner og store CO₂-reduksjoner – inntil 95%

Kraftbehovet ved battericelleproduksjon

Diagrammet under viser de forskjellige prosessenes energiforbruk i en typisk batterifabrikk (representert som Index 100 [SOURCE] Data fra Yuan et al. (2017).

DEN MEST BÆREKRAFTIGE ULTRATØRRE LØSNINGEN

Redusér CO2 utslipp med inntil 95%

Halver energiforbruket til ekstremt tørre renrom

Inntil 43% av energiforbruket ved produksjon av lithium-ion-battericeller kommer fra driften av renrom. Cotes sin Exergic Technology kan redusere dette energiforbruket med inntil 50%.

Bærekraftige energikilder

Av de resterende 50% kan inntil 85% hentes fra lav temperatur-kilder som overskuddsvarme, solpaneler, varmepumper etc.

CO2 utslippsreduksjon

Cotes Exergic Technology gjør ditt batteri tørrom mer energieffektivt og gir deg mulighet til å kombinere forskjellige bærekraftige energikilder. Dette kan redusere CO2-utslippene fra driften av et tørrom med inntil 95%.

COTES EXERGIC TECHNOLOGY

Velg en kombinasjon av bærekraftige energikilder

Problemet med dagens ikke-Cotes avfukting er avhengigheten av elektrisitet og gass. Dette kombinert med ineffektive lufttørkings-prosesser ved høye temperaturer, gjør prosessmiljøet ustabilt og usikkert. Cotes Exergic Technology gir deg en konkurransefordel ved å redusere tørrrom CO₂-utslipp med inntil 95% – og gir deg et ultratørt system som opererer på et svært trygt duggpunkt så lavt som -120°C.

Slik virker det

Med Cotes Exergic Technology kan du benytte en kombinasjon av bærekraftige energikilder og dermed oppnå betydelige kostnadsreduksjoner og stor reduksjon i karbon-fotavtrykk. Alt du trenger for å bruke Cotes Exergic Technology er varmt vann, varmet av en fornybar energikilde.

 • Overskuddsvarme (Fjernvarme eller overskuddsvarme fra andre steder i li-ion batteri produksjonen)
 • Biomasse eller Biogass (om tilgjengelig og bærekraftig)
 • Solpaneler
 • CO2 Varmepumpe, brukt for både varme og kjøling
 • Elektrisitet (Fra bærekraftige energikilder, eksempelvis vindkraft, vannkraft, solkraft eller kjernekraft)
 • Gass **

**Cotes anbefaler ikke å bruke gass som energikilde grunnet fotavtrykket. Vi anbefaler å bruke «grønn» energi for å varme vannet. Men om gass må brukes, kan varmtvannet komme fra en gassfyrt kjele.

Hvorfor bruke varmtvann?

Cotes Excergic Technology bruker varmtvann da det er fleksibelt, gjør ditt renrom sikrere – og har en lav installasjonskostnad. Alt du trenger er varmt vann [80-90°C].

Da energien brukt til å varme vannet kan kommer fra en kombinasjon av bærekraftige energikilder – og disse kan justeres om energiprisen endres, gjør det Cotes Exergic Technology mer bærekraftig og fremtidsrettet. Denne fleksibiliteten er ikke mulig om avfuktingsmaskinene er bygget spesifikt for bruk av gass som varmekilde.

Cotes Exergic Technology er svært effektiv. Vi kommer ned i et duggpunkt på -120°C for ubemannende/automatiske tørrrom og -70°C for bemannede rom.

Cotes Exergic Technology er mindre sårbart for giftlekkasjer og har en høy sikkerhetsmargin ved nominelle forhold og lave temperaturer. Systemet som fungerer optimalt på lave temperaturer (80-90°C), gjør det mulig for den elektriske boosteren inni avfukteren å øke tørkekapasiteten ved behov – uten å sette effektiviteten eller sikkerheten til systemet i fare. Våre nærmeste konkurrenter har optimale driftsforhold ved maks temperatur (140-180°C), noe som gjør systemet sårbart for endringer i luftfuktighet og tørkekapasitet.

FORDELER

Bedre kontroll og lavere kostnader

 • Eksepsjonelt god kontroll over produksjonsforholdene i renrom
 • Bedre elektrolytt-ytelse, bedre produktkvalitet
 • Redusert energiforbruk, lavere driftskostnader – og lavere karbon-fotavtrykk
 • Maksimal oppetid i produksjonen, samt lavere service- og vedlikeholdskostnader.

+150

Antallet batteri tørrom verden rundt der Cotes’ Ultradry absorbsjonsavfukter er i bruk.

32K

Hver enhet er designet for å håndtere store luftvolum, inntil 32.000 M3/H

EGENSKAPER

Ytelse og driftssikkerhet

 • Eksepsjonell pålitelighet – viktig for produksjonskritiske miljøer
 • Enkelt å konfigurere for svært spesifikk krav innen lithium-ion batteriproduksjon. Selv med duggpunkt så lavt som -120°C (i ubemannede tørrom)
 • Designet for å oppnå svært lavt energiforbruk og produksjonskostnader
 • Tilgjengelig med et avansert overvåknings- og kontrollsystem for maksimal fleksibilitet

UTFORDRINGEN

Når du ikke har det rette tørrluftsystemet

For å kunne produserer lithium-ion batterier på en trygg måte, trenger du relative fuktighet på mindre enn 1%. Det å opprettholde denne %RH er energikrevende og dyrt om du ikke har den rette tørrluft-løsningen.

Farlige gasser

Lithium reagerer voldsomt med vann, noe som resulterer i en farlig kombinasjon av lithiumhydroksid, svært brennbar hydrogen og varme.

Produktkvalitet

Eksponerer man lithium til fuktighetsnivåer over 1%, påvirker dette kvaliteten, ytelsen og levetiden til batteriene.

Høye energikostnader

Energi brukt på å kontrollere fuktighetsnivå har innvirkning på driftskostnader og marginer.

Produksjonsvolum

Variasjon i fuktighet kan påvirke batteriproduksjonen og produsert volum.

Økte kostnader

Uten den rette løsningen for ultratørr luft, vil service- og vedlikeholdskostnadene øke for å motvirke effekten av fuktighet. Dette er ikke i tråd med bærekraftig batteriproduksjon.

Beregn CO2 utslipp og energibesparelser for dine renrom