Beyonder batterifabrikk

Kravene til luftfuktighet er ekstreme i Beyonders prototype-batterifabrikk. En løsning med adsorpsjonsavfuktere i tre trinn leverer 0,2 % relativ luftfuktighet og duggpunkt på – 52 °C.

Midt i oljeklyngen på Forus utenfor Stavanger er Beyonder i gang med å produsere sine første battericeller av typen Litium Capacitor (LiC). Riktig luftfuktighet er kritisk for å lykkes.
– Har vi ikke rett luftfuktighet, er det potensielt helsefarlig, brannfarlig og produktfarlig, fastslår prosjektleder Hjoar Falkeid i Beyonder.

Avfuktere tørker lufta i tre trinn

F-Techs har levert en løsning med tre adsorpsjonsrotorer som avfukter i tre omganger: Først tørkes friskluft i to trinn, og så blandes den med en stor andel omluft fra tørt renrom før tørking i den tredje rotoren.

Når lufta tørkes ut litt etter litt, er det ikke nødvendig med like høye temperaturer for å fjerne fuktighet fra avfukter-rotorene. Andre tørkeløsninger trenger 130 °C eller mer for å tørke rotorene, og det forutsetter oppvarming med elektrisitet.

F-Techs rotorer fra COTES klarer seg med ca 90 °C til å trekke fuktighet ut. Slike temperaturnivåer gir mye større fleksibilitet til å velge varmekilde; både fjernvarme og varmepumpe kan levere 90 °C. Dessuten er det mindre belastende for silicagelen i rotorene, og derfor vil lavere temperaturer øke levetiden.

Løser ekstreme krav med god margin

Caverion har installert F-Techs avfukterløsning hos Beyonder. Oppdraget fra Beyonder
var å finne de løsningene Caverion mener er mest kostnadseffektive i drift, uten å kompromisse på kvalitet.
– Maskinene gjør jobben sin og har klart oppgaven med 0,2 kravet, fastslår prosjektleder Stein Gerhard Johannessen. At løsningen fungerer godt, er også dokumentert gjennom partikkeltellinger i alle renrom.
– Vi ligger innenfor kravene til ISO 8 med god margin, noe det var veldig tilfredsstillende å få bevist, poengterer Falkeid.

Høye krav til utførelse

Han understreker at det er viktig med høye krav til utførelse under selve byggingen og under montering av utstyr.
– Å opprettholde forskjellig luftfuktighet og temperatur i ulike rom er veldig vanskelig dersom det ikke er gjort nøyaktig arbeid, fastslår Falkeid. Han påpeker spesielt at det er viktig å sikre god isolasjon og god tetting mellom ulike renrom.
– Og alle systemer og rutiner må være samkjørt slik at systemet fungerer optimalt til enhver tid.

Du kan lese mer om prosjektet på nemitek.no.

Fakta om avfuktere i Beyonders prototype batterifabrikk

  • Type anlegg:                     Ultratørt renrom/produksjonsrom i prototype batteriproduksjon
  • Areal:                                   165 m2
  • Krav til luftbehandling:    0,2 % RF, duggpunkt på – 52°C
  • Byggherre/anleggseier:  Beyonder
  • Entreprenør:                       Caverion
  • Prosjektperiode:                2021
  • Sted:                                     Stavanger