1. Hjem
  2. Produktoversikt
  3. Kompaktrenser MAC500 – 25 m2 ca. 60m3

Kompaktrenser MAC500 – 25 m2 ca. 60m3

kr 5 107 eks. moms
kr 6 384 ink. moms

4 på lager

Kategori: Ozon luftrensere
Bruksområde: Garderober og tørkerom
Merke: Jimco
Produktnr: MAC500

Ved hjelp av UV-C & Ozon teknologien bekjemper man en rekke luktgener og man oppnår en nedsatt risiko for overførsel av smittebærende sykdommer.

MAC500 fjerner ikke bare vond lukt fra luften, men også lukt som sitter i tepper, gardiner, vegger og lignende.

Videre har MAC500 vist seg å redusere mengden av bakterier, virus og microorganismer og er derfor særdeles velegnet i alle lokaler, hvor det oppholder seg mennesker.

Da innendørs luftforurensning er en kilde til hodepine, tretthet, muskelspenninger, astma, allergiske reaksjoner etc., er MAC500 en meget god investering – en investering i livskvalitet og sunnhet.

Jimco’s produkter renser luften ved hjelp av ozonproduserende UV-C lys. UV-C lyset reagerer med det naturlige oksygenet i luften, hvorpå det dannes ozon. Ozon vil naturlig brytes ned etter en kort periode, avhengig av hvor mye materiale, som skal oksideres (renses) og hvor mye UV-C lys som er tilstede.

Etter at ozonet har reagert på organiske organismer, vender dette tilbake til sin opprinnelige form, som er oksygen (O²). Denne metoden bidrar til at det ikke dannes kvelstoff (NOX), som i den tradisjonelle fremstillingsmåten, hvor ozon dannes ved hjelp av høyspenning.

Luktterskelen for ozon er 0,02 ppm. Når denne grensen overskrides, lukter ozon ikke lenger behagelig.
Kjemisk formel for ozon: O³ Luftgrense; 0,02 ppm = 0,04 mg/m3 Tillatt mengde i arbeidsrom: 0,10 ppm = 0,20 mg/m3
Ozon er ikke oppført på listen over miljøfarlige stoffer.

Mac500 kan gjerne brukes kontinuerlig i oppholdsrom.

Funksjon

Ved OZ1000/2000 oppstår det under kontrollerte forhold UV-C lys, som i forbindelse med luftens naturlige innhold av oksygen (O2) produserer ozon (O3) – akkurat som solstråler. Med denne metoden oppstår det ingen skadelige kvelstoffer (NOX). –Det er ting som skjer når ozon bliver utviklet ved elektrisk utladning, som f.eks. ved sveising eller kopiering.

Ozon forbinder seg med organiske stoffer i luften, f.eks. nikotin, og oksiderer disse. Dermed drebes samtidig bakterier, virus og sporer i luften.

Under rengjøringsprosessen suges romluft inn gjennom OZ1000/2000 og passerer JIMCO spesiallampen.
Behandlet og desinfisert luft sammen med et ozon overskudd føres tilbake til rommet.
Denne ozonen trenger seg inn i f.eks. vegger eller tekstiler og ødelegger der luktbærende organiske stoffer.
På denne måten blir lukten vedvarende fjernet.

 

Tekniske Data:

UV-C lampe: 1 stk. 8 W
Spenning: 230 V
Strømforbruk: 25 W
Rom volum: 60 m3
Kabinett i rustfritt stål: lengde x bredde x høyde = 310 x 90 x 90 mm

Alle produktdatablad finner du på denne siden.

Ingen treff.