Optimal luftfuktighet er 40 til 60%

Optimalt for oss mennesker – dårlig for virus og bakterier.
Komfortsonen for personer ligger mellom 40 og 60 % relativ fuktighet. Mellom disse verdiene føles det komfortabelt, vi jobber effektivt og tar vare på helsen vår. Samtidig reduseres spredning av bakterier og virus.

Luftfuktigheten går ned når luften varmes opp om vinteren.

Å holde en stabil fuktighet på mellom 40 og 60% er ikke like enkelt og kan kun opprettholdes ved å befukte luften innendørs.
Når vi kjører på med ventilasjon som varmer opp kald uteluft dropper vi ofte under komfortnivået.
Varmer vi f.eks. luften opp fra minus 10oC til 22oC vil luftfuktigheten havne under 10%.
For å unngå dette er metoden å tilføre fukt enten i ventilasjonssystemet eller direkte i rommet.

Bygninger og fuktighet

Befukting er alltid en avveining mellom folk og inventar og det å ta vare på selve bygget. Varm og fuktig luft kan gi problemer i yttervegger hvis fukten slipper forbi dampsperren. Da kan man risikere kondensering når luften treffer kalde flater i konstruksjonen. Desto eldre bygg desto større risiko. Så skal man befukte er det greit å holde så lav temperatur og fuktighet som mulig. Fuktighet over 30% vil gi bedre forhold for astmatikere og bedre motstand mot virus og luftveisinfeksjoner.

Kontakt oss for mer informasjon