F-Tech involvert i spennende restaureringsprosjekt

Et av de fredede byggene fra Bryggen i Bergen ligger for tiden inne i en fabrikkhall i Lindås.

Bellgården 7D var i ferd med å bukke under for råte og mit. Mit er et skadedyr som spiser opp treverk og gjør det porøst. Med et sjeldent løyve fra Riksantikvaren er bygget blitt demontert for restaurering.

Det er Bjørn Systad og Gamle 3Hus som har fått jobben med å restaurere Bellgården. Systad har mange års erfaring som tømrer, og var tidligere ansatt i Stiftelsen Bryggen. Han har vært involvert i flere restaureringsprosjekter, men dette er første demonteringsprosjekt.

– Det sitter langt inne å få lov til å demontere bygg med vernestatus, sier Systad om dette. Nå er planen å varmebehandle tømmeret fra Bellgården for å drepe miten. Oppvarming til 55 grader skal gjøre susen. Når treverk varmes opp vil naturlig nok trefuktigheten synke. Da er det fare for at treverket vrir seg.

Det er her F-Tech kommer inn!

For å hindre vridninger i treverket under varmebehandlingen, er en befukter fra F-Tech nå på plass i fabrikkhallen.
Den relative fuktigheten i fabrikkhallen ligger nå på rundt 60 %. Når varmebehandlingen starter skal befukteren sørge for at fuktnivået ikke blir lavere enn dette, men holder seg stabilt. Balansefukten i treverket henger sammen med den relative fuktigheten i luften, så for at trefuktigheten skal holdes konstant må også luftfuktigheten holdes konstant.
Når fuktnivået holdes konstant skal oppvarmingen av treverket gå knirkefritt, slik at det kan bli fritt for mit uten å endre fasong. Restaureringsprosjektet har en ramme på tre år. Systad forventer å kunne begynne tilbakeføring av bygget i slutten av 2013.