Utslippsfri byggtørking

Moderne byggtørking vil ikke bare sørge for et tørt bygg.

Det er både økonomisk, tids- og energieffektivt.

Tørk UTEN varme

I et tett bygg er avfukting av luften den mest effektive måten å bli kvitt fukten på. Da tørker materialene hurtig og kondens forsvinner. For å redusere tørketiden maksimalt kan byggvifter brukes til bedre omluft og tørking. Byggviften tilfører ingen varme, kun sirkulasjon av tørrluft.

Å blåse masse varme inn i bygget har vært en vanlig måte å tørke på. Problemet er at uansett hvor varmt det blir, vil det ikke fjerne en eneste dråpe fukt. Det er et faktum. Høyere temperatur vil kun føre til mer kondens på kalde overflater. Varme skal kun tilføres for komfortens skyld.

Nybygg skal være tørre før innredningen kommer på plass. Dette er et kvalitetskrav entreprenøren må overholde. Med tørt bygg reduseres mulighetene for soppdannelse kraftig.

Et tørt bygg skaper et godt inneklima i det ferdige bygget.

Les mer om utslippsfri byggtørking her…

Og enda litt mer her…