Tørk uten varme!

Varme fjerner ikke fukt

I et tett bygg er avfukting av luften den mest effektive måten å bli kvitt fukten på. Da tørker materialene hurtig og kondens forsvinner.

Å blåse masse varm luft inn i bygget har vært en vanlig måte å tørke på. Problemet med varme er at uansett hvor varmt det blir, fjerner ikke varmen fukten. På kalde yttervegger vil det fortsatt kondensere, uansett hvor mye varme som blåses inn.

Uten fuktsperre blir det kondens mellom gipsvegg og isolasjon. Kald flate mot varm flate gir kondens.
Typisk eksempel på kondens bak isolasjon ved bruk av varme.