Slik måler du riktig fuktighet om vinteren

Våre fuktmålere er kalibrert for å måle fuktighet i materialer ved 20 °C. Måler du fuktighet ved andre temperaturer, må du huske å korrigere for å få riktige tall.

Nå på vinteren er det ikke uvanlig at temperaturen (i materialer) på en byggeplass ligger godt under 20 °C.

– Da vil fuktmålere vise for lav verdi, så du må legge til vektprosent, forklarer Eirik Berg Strømmen i F-Tech. Det gjelder Protimeter og Tramex sine fuktmålere, og de fleste andre fabrikater.

Bruk tabellen

Fuktmålerne viser fuktighet som WME (wood moisture equivalent). For treverk er det vektprosent fuktighet.

– For hver 5° lavere temperatur enn 20 °C skal du legge til 0,5 vektprosent, opplyser Eirik.

Hvis du for eksempel måler 12,5 WME ved  5 °C, er faktisk verdi 14 WME. Når temperaturen er høyere enn 20 °C, må du trekke fra målt verdi. Velg nærmeste verdi fra tabellen under:

Kontakt oss gjerne om du har noen spørsmål. Vi hjelper deg å finne riktig fuktighet.