Skjulte muggsoppskader – ute av synet, ute av sinn?

Helseeffekter av fukt- og muggsoppskader er i fokus for tiden. Ikke uten grunn: Flere  internasjonale forskningsprosjekter viser at å bo i et «fuktig» hus dobler risikoen for å pådra seg astma og andre plager i luftveiene.

Fuktige hus

I Norge anslår vi at omtrent 20 prosent bor i et «fuktig» hus, i betydningen av at de har fuktflekker, synlig muggsoppvekst eller en vannskade de siste par årene. Og da inkluderes ikke mindre skader som svarte silikonfuger i baderom.

Fukt- og muggsoppskader

Hvis vi begrenser oss til synlige muggsoppskader eller mugglukt, blir andelen langt mindre – kanskje 4-5 prosent. Her snakker vi om mørketall i ordets rette forstand – skjult muggsoppvekst inne i konstruksjonene er ikke med i denne statistikken. Men kan man leve med slike skjulte skader, om ikke annet for en begrenset periode?

Det må ikke være tvil om utgangspunktet: Alle fukt- og muggsoppskader skal utbedres, ved uttørking, rengjøring og/eller utbytting av skadde materialer. I en hard økonomisk virkelighet stilles man likevel overfor noen dilemmaer. Hva med en gammel vannskade som riktignok er tørket ut, men som etterlot muggsoppskader i et tilfarergulv? Hva med en yttervegg som i byggeperioden fikk rikelig med fuktskader før ytterkledning og beslagløsninger ble ferdigstilt? Eller en vegg i en dusjnisje med tvilsom membranløsning bak flisene? I hvilken grad belaster slike skader inneklimaet?

Forskning

Slike problemstillinger er utgangspunktet for avanserte laboratorieforsøk i Byggforsksemisjonslaboratorium. Her bygges det opp en veggkonstruksjon som skal utstyres med ulike variasjoner av innvendige fukt- og muggsoppskader. Veggen plasseres i et rom med ren luft.

På den ene siden av veggen (dvs. på «utvendig» side) etableres et overtrykk i forhold til den andre siden (dvs. innemiljøet). På begge sider gjennomføres mikrobiologiske målinger og partikkelmålinger. Hensikten er å registrere belastningen på inneklimaet avhengig av overtrykk, lekkasjeareal og type muggsoppvekst. Forsøkene skal også evaluere ulike «ikke-destruktive» metoder som kan være et hjelpemiddel for å finne skjult muggvekst. De første resultatene fra prosjektet vil foreligge i løpet av våren 2005.

Prosjektet er finansiert av det strategiske  instituttprogrammet «Fuktsikker byggeprosess», som er en del av FoU-programmet Klima 2000.

(Artikkel i Byggeindustrien nr.2)