Avfukting og vifte i ett!

Aktuelt | Avfukting

Norges mest solgte rotoravfukter for fast installasjon, kommer nå med mulighet for kontinuerlig drift på viften.F-Tech lanserer nå denne rotoravfukteren som er en oppdatert versjon av typene CRB, suksessmodellen fra F-Tech som har blitt installert i flere tusen norske kjellere, bodanlegg og garasjer m.m.

Den nye avfukteren kommer med mulighet for kontinuerlig viftedrift og avfuktning som slår seg på og av etter behov. Produktet skal hjelpe de som også har problemer med lukt og radongass.

– Tidligere trengte man både en avfukter for å løse fuktproblemer, og en vifte for å lufte ut vond lukt og radongass. Med en rotoravfukter leverer vi ett produkt som gjør begge deler, sier Monica Aarethun i F-Techs byggavdeling.

Hold kjelleren tørr

Hvis man bare installerer en vifte, vil man fort få problemer med fukt. Muren i vanlige norske kjellere er som oftest mange grader kaldere enn omgivelsene. Varmere luft har plass til mer vann i seg enn kaldere luft. Når den varme luften treffer de kalde kjellerveggene blir den nedkjølt og kondenserer.

Ved å installere en vifte oppnår man bare at det kommer inn mer kald luft om vinteren som gjør kjellermuren enda kaldere, og dermed enda fuktigere om sommeren.

Radon og kjellerlukt

For å få bukt med vond kjellerlukt og radongass, har mange imidlertid også behov for utlufting.  Radongass er avgasser fra enkelte fjellarter, og Norge er et av de landene i verden som har høyest konsentrasjon av radongass i inneklimaet. Eksponering for radon kan føre til allergier og pustevansker, og kan på sikt føre til lungekreft.
Det er særlig eldre hus som har problemer med at radongasser siger inn fra grunnen, da nye hus bygges med radonsikring.

– Viften i avfukteren gjør at luften holder et konstant undertrykk, noe som skal hindre at radongassene siger opp fra kjelleren, sier Aarethun.

Denne nye funksjonen vil ikke påvirke prisnivået på rotoravfukteren, slik at man nå får både avfuktning og ventilasjon til samme pris som man tidligere bare fikk avfuktningsfunksjonen. En rotoravfukter er enkel å installere, og F-Tech ser at flere og flere velger «Gjør det selv»-pakken i nettbutikken.