Mye forvirring rundt fuktproblemer

Det kan være vanskelig for ufaglærte å bukte seg gjennom jungelen av tilgjengelig informasjon som finnes om fuktproblemer.

Hvis man for eksempel har et fuktproblem i kjelleren, finnes det mange forslag til hvordan det kan fikses. Da er det ikke alltid like lett å vite hvilken løsning man skal velge. Lettere blir det ikke når fagfolk presenterer misvisende informasjon.

Kostbare løsninger på fuktproblemer

Ta for eksempel en artikkel om fuktskader som ble publisert på dinside.no i februar, der Sintef Byggforsk uttaler seg om ulike måter å løse fuktproblemer på. Ifølge Sintef byggforsk er det god ventilasjon og drenering som gjelder. Disse løsningene, ofte kostbare å få gjennomført, er dessverre sjelden svaret på et fuktproblem.

Fukt i kjelleren kommer nemlig som oftest av at det er for mye vann i luften. Temperaturen i de fleste norske kjellermurer er som oftest mange grader kaldere enn temperaturen i omgivelsene. Siden varmere luft har plass til mer vann i seg enn kaldere luft, har luften utenfor kjelleren mer vann i seg enn luften inne i kjelleren. Naturen vil alltid søke balanse, derfor vil den varmere luften jobbe for å trenge seg inn i kjelleren. Når den varme luften treffer de kalde kjellerveggene blir den nedkjølt, og har dermed plass til mindre vann. Da vil det vannet luften ikke lenger har plass til begynne å dryppe nedover kjellerveggene.

Er drenering løsningen?

Drenering kan selvsagt være nyttig dersom man faktisk har en lekkasje i kjelleren, men som oftest kommer fukten altså av for mye vann i luften. Mer ventilasjon kan fort gjøre problemet verre, siden vifter og luftehull gjør at det slippes inn mer kald luft om vinteren og mer fuktig luft resten av året. Med kaldere kjellervegger vil den varmere luften utenfra kjøles enda mer ned og dermed ha plass til enda mindre vann, noe som vil resultere i en enda fuktigere kjeller. Vi i F-Tech ønsker å klare opp i forvirringen rundt fuktproblematikk.