Vårt fuktproblem er løst, helt klart

Aktuelt | Avfukting

Garasjeanlegget hos Lensmannssvingen borettslag i Drøbak hadde relativ luftfuktighet opp i 90 %. Det skapte trøbbel og klagestorm – helt til avfukter kom på plass.

Varm, fuktig sommerluft som treffer kalde flater i en uoppvarmet garasje er ille nok. Når garasjen i tillegg er bygget over en bekk som bidrar med enda mer fuktighet, blir resultatet riktig plagsomt.
– En del hadde tøy i sportsbodene i garasjen. Det ble mugg, mugg, mugg, forteller Odd Kristiansen. Han var styreleder da problemene var som verst, og forteller at borettslaget prøvde mye for å løse problemet – blant annet vifter.
– Vi hadde flere eksperter innom, men ingen kunne garantere noe før Tørt Bygg kom. De lovet oss at de skulle løse problemet, sier Kristiansen. Og det gjorde de med avfukter fra F-Tech.
– Vårt fuktproblem er løst, helt klart. Vi har ikke hatt noen klager på fuktighet i garasjen på fem år- og ville valgt det samme om igjen. For oss var dette den billigste løsningen på problemet, fastslår Kristiansen.

Ventilerer bare ved behov

Tørt Bygg AS har spesialisert seg på å løse denne typen utfordringer.
– Veldig mange prøver først med andre tiltak enn avfukter. For eksempel foreslår mange ventilasjonsentreprenører mer ventilasjon, sier daglig leder Thomas Bakken. Det kan virke mot sin hensikt, som i garasjeanlegget i Drøbak.
– Der er det en stor avtrekksvifte som gikk hele tiden og sugde inn fuktig luft. Hele poenget var å stoppe ventilasjonen og løse fuktproblemet. Nå styrer vi ventilasjonen med CO/CO2-føler slik at viften bare går ved behov, og avfukteren kontrollerer fuktigheten, forklarer Bakken.

Vifter tar ikke alt

– Vi kan ikke løse alt med noen vifter, fastslår salgsingeniør Ståle Rangnes i Systemair, som blant annet leverer garasjeventilasjon.
– Vi konsentrerer oss om å ventilere ut CO – anleggene er ikke avfuktingsanlegg, poengterer Rangnes. Systemair anbefaler at viftene alltid går på minst 20-25% som grunnventilasjon for å fjerne emisjoner fra materialer og annet. Varm, fuktig luft som kommer inn i kalde garasjer sommerstid kondenserer på kalde betongflater, og det kan være problematisk. Derfor tar Rangnes forbehold når han priser anlegg, spesielt kalde garasjer.
– De kan bli fuktige på grunn av kondens, våte biler eller snø, og du kan få vanninntrenging hvis garasjen ligger under grunnvannsnivå, sier Rangnes. Da kan det bli liggende mye vann i hele garasjen; enkelte utbyggere dropper i tillegg sluk fordi det er krevende med installasjon av oljeutskiller og pumpekummer.
– Da er det håpløst å gjøre noe med ventilasjonen, sier han. Hvis det skal nytte å bruke ventilasjon til å kontrollere fuktighet i slike tilfeller, krever det i praksis oppvarmete garasjer med balansert ventilasjon. Alternativt kan man benytte avfuktingsanlegg som et supplement til mekanisk avtrekksventilasjon.
– Kald garasje er billigst, men det fører med seg andre kostnader, poengterer Rangnes.

Kan bruke bodene nå

Stian og Thomas fra Tørt bygg har levert komplett installasjon

Garasjeanlegget i Drøbak er på ca 2000 m2. Ifølge Kristiansen er ikke energikostnadene til avfukter-anlegget avskrekkende.
– Jeg har fulgt litt på energibruk før og etter installasjon, men det har ikke vært avgjørende. Det er mer interessant hvilke problemer man ville hatt hvis man ikke hadde løst dette. Bodene i garasjene ville ikke vært utnyttbare på samme måte. Vi er godt fornøyd, fastslår han. Et rimeligere alternativ til å styre ventilasjonen med CO/CO2-føler, er tidsstyring. Tørt Bygg har installert det i garasjene hos Godthaabhaven Boligsameie i Bærum.
– Der starter ventilasjonen når bilene begynner å kjøre ut, noen timer hver morgen og ettermiddag, forklarer Bakken. Større garasjeanlegg i borettslag og forretningsbygg prosjekteres i samarbeid med F-Tech, men har også pakkeløsninger for garasjer i privatboliger.
Mange garasjer har gipsplater, og alt organisk material og lagrede eiendeler forringes av høy fuktighet over tid, påpeker Bakken.

Motorsykler og andre dyre ting

Daglig leder Hilde Brønlund hos avfukter-leverandør F-Tech har fått føle det på kroppen. Familien flyttet inn i ny bolig for tre år siden, et nøkkelferdig prosjekt Brønlund ikke hadde vært involvert i.
– Våren etter var veggen inni garasjen full av mugg. Vi stopper ikke og koster snø av bilene hver gang det har snødd, medgir hun. For F-Tech-sjefen var selvsagt ikke veien til løsningen på problemet lang: Garasjen er nå utstyrt med avfukter. Og det er ikke bare fagpersoner som ser nytten av denne problemløseren.
– Mange som har dyre motorsykler eller samler på veteranbiler, har avfukter i garasjen for å verne dem. Og de fleste av oss lagrer mye i garasjen det er fornuftig å passe på, som sykler, ski og annet fritidsutstyr, poengterer Brønlund.
– Kommer man inn og får gjort ting riktig hele veien, får man et veldig godt resultat, sier Thomas Bakken i Tørt Bygg.