Fuktighet i boliger koster milliarder

Opptil halvparten av husene som bygges i dag kan før eller siden få fuktskader. Det skyldes dårlig arbeid, feilkonstruksjoner og manglende kunnskaper om helseplagene.

Kilde: Aftenposten 03/03/05 – Arnfinn Mauren

Nytt hus ingen garanti

Nytt hus er ingen garanti for at fukten holdes ute. På tross av økt fokus omkring problemet de siste årene er det få tegn til bedring, og fuktskader i boliger – inkludert helseplagene – koster det norske samfunnet nå nærmere 10 milliarder kroner årlig.

– Det innredes for mye under bakkenivå som ikke tåler den fuktbelastningen huset blir utsatt for, sier Stein Norstein i rådgivning og skadebegrensingsfirmaet Anticimex.

Flere spesialister på inneklima hevder overfor Aftenposten at så mange som 50 prosent av alle husene som bygges i dag kan få fuktskader på grunn av feilkonstruksjoner og slurv. Tallene blir langt på vei bekreftet av Norges Byggforskningsinstitutt.

– Det ligger et latent problem i mange nye hus, sier dr. ing. Vidar Stenstad ved Byggforsk.

Ingen bedring

Fukt er årsaken til de aller fleste skader på norske hus. En Byggforsk-undersøkelse av over 2300 byggeskader fra 1993 til 2002 viser at 76 prosent av skadene er knyttet til fuktproblemer. Nye hus er godt representert i skademeldingene, og det er ikke registrert noen bedring de siste årene.

Konsekvensene for dem som blir rammet kan være alvorlige. I tillegg til å forårsake bygningsmessige skader, viser en rekke undersøkelser at mikrobiell vekst – midd, mugg, sopp, bakterier og insekter – som følge av fukt, kan føre til astma og andre plager.

– Grovt sett kan man si at risikoen for luftveisinfeksjoner og allergi dobles ved å bo i hus med fuktskader. Men det er som å snakke for døve ører, sier overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.

Har ikke lært

Mange av fuktskadene som oppstår i nye hus er de samme, og de gjentar seg i hus etter hus. Ifølge Byggforsk tyder dette på en generell mangel på kunnskap i byggebransjen om bygningsfysikk.

– Klassiske problemer som dårlig håndverk, uheldig bruk av materialer og utilstrekkelig beskyttelse mot nedbør i byggeperioden viser at byggebransjen ikke har vært i stand til å lære av erfaringene, mener sivilingeniør Kim Robert Lisø ved Byggforsk.

Men Byggforsk mener det er mulig å snu trenden. Instituttet er for første gang i ferd med å analysere samtlige 5000 byggeskademeldinger fra 1964 og frem til i dag. Målet er å etablere et nasjonalt byggeskade-arkiv som blant annet skal bidra til å få ned tallet på byggeskader.