Avfukting av Fjæreide vannbehandlingsanlegg

Luftmiljø AS har installert adsorpsjonsavfukter type CR750 på Fjæreiede. Avfukteren er levert komplett med automatikk og følere.

Vannet som behandles i dette anlegget holder ganske lav temperatur når det kommer inn i rørsystemet. Dette fører til at de kalde flatene lett kondenserer, noe som igjen gir mye fuktighet, spesielt om sommeren. Avfuktingsprosessen blir styrt etter både duggpunkt og relativ fuktighet.

Duggpunktet i luften skal alltid ligge lavere enn den kaldeste overflaten i rommet. Hvis duggpunktet er OK, mens den relative fuktigheten er for høy, vil systemet arbeide til relativ fuktighet er riktig.

Terje Karlsen hos Luftmiljø AS har stått for installasjonen av både avfukteranlegget samt ventilasjonanlegget for kontorer og verksted.