Tørr ishall

Da den åpnet, dryppet det fra taket i Skien Ishall. Nå er den tørr og fin, etter at det ble innstallert en avfukter fra F-Tech. – Avfuktingen fungerer 100 prosent, forteller teknisk avdelingsleder i hallen, Trond Torsen.

Det blir mer og mer vanlig at ishallene rundt om i landet holder åpent hele året. Skien Ishall er bare stengt midt på sommeren. Både i varme perioder og i fuktige høstmåneder, blir det ofte så høy fuktighet, at det er nødvendig å en avfukter som holder fuktigheten i sjakk.
– Ideelt sett burde avfukting vært en del av ventilasjonssystemet, men når det ikke ble gjort da hallen ble bygget, er dette en meget god og velfungerende løsning, mener Torsen.

Gli inn i interiøret

– For Skien Ishall var det viktig at en avfukter skulle gli inn som en naturlig del av hallen, og ikke stå ut som et fremmedelement. Derfor var det en meget god løsning å få bygget avfukteren inn i tribuneanlegget.
– Underveis fikk vi mange gode råd og nyttig veiledning av F-Tech som har levert avfukteren , forteller Bjørn Larsen, konsulent i Vekst Teknologi AS, som har prosjektert avfukterløsningen.
– Vi har etter hvert opparbeidet oss god kompetanse på slike anlegg, og vi ser at avfukterne vi har montert i idrettsanlegg er velfungerende, sier daglig leder i F-Tech, Odd Olav Fosso.

Prøvde seg frem

I Skien prøvde de seg frem før de landet på løsningen fra F-Tech.

– Vi leide først en avfukter for å sjekke at det faktisk var en avfukter vi trengte. Selv om vi da testet en liten modell, fungerte den meget godt. Men når vi først skulle kjøpe et anlegg, investerte vi i en litt større modell, sier Bjørn Larsen. Dette ble gjort fordi det er en stor tribune i hallen. Fylles den opp, kan det bli behov for ekstra kapasitet på avfuktingen.
– Det er smart å ta høyde for en litt større avfukter enn det som strengt tatt er nødvendig. Med et klima i endring hvor høstene blir varmere og vintrene fuktigere, er det nyttig å sørge for at avfukteren kan takle alle eventualiteter også i fremtiden, råder Fosso.