Satser på utslippsfri byggtørking

– Vi er godt fornøyd med systemet fra F-TECH, som vi nå bruker på boligprosjektet Start Sandsli i Bergen, sier prosjektleder Robert Hagen i entreprenørselskapet Br. Ulveseth.

Artikkel fra bygg.no

Systemet fra F-TECH er en sentral løsning med avfukter til byggtørk, som skal gi praktiske fordeler og god HMS på byggeplass. Denne typen utslippsfri byggtørk er også energibesparende sammenlignet med å bruke varme.
– Det fungerer veldig fint, og vi bruker systemet utelukkende til avfukting, sier Robert Hagen til Byggeindustrien.

– Praktisk
Det er F-TECH som har utviklet det fossilfrie og utslippsfrie byggtørkingsystemet i samarbeid med Kenneth Helland hos ventilasjonsentreprenøren Venty AS.
– Vi er nå ferdig med de to første byggetrinnene, og kommer til å bruke F-TECH-systemet i byggetrinn tre. For vår del handler dette om praktisk gjennomføring. Vi trenger ikke å tenke på logistikken, da vi bruker røranlegget til ventilasjonen som avfukting, sier Hagen.
Avfukteren plasseres på taket, og kanalnettet for avkastluft brukes til å tørke bygget. Våt luft trekkes ut via trappesjakter.

– Lavt duggpunkt
– Adsorpsjonsavfuktere tørker effektivt ned til 40 prosent RF, også ved lave temperaturer. Dette gjør det mulig å tørke effektivt hele året uten å tilføre varme. Slik er det mulig å spare mye energi, opptil 70 prosent, sammenlignet med tradisjonell byggvarme og ventilasjon. Adsorpsjonsavfuktere trekker ut vanndamp av luften, og sender den ut av bygget. Det gir lavt duggpunkt og god kontroll på fuktigheten i bygget, forklarer Eirik Berg Strømmen i F-TECH til Byggeindustrien.
Oppvarming vil senke relativ luftfuktighet i bygget, men vanninnholdet i luften er det samme.
– Denne fuktigheten sendes ut av bygget via oppvarmet luft. Med byggvarme avhenger tørkeprosessen inne i bygget av værforholdene ute, sier Strømmen.