Oppvarming eller avfukting?

Oppvarming og avfukting – to vanlige metoder for å senke luftens relative fuktighet. Men hva er forskjellen? 

Oppvarming

Oppvarming kan være en god og effektiv måte å hindre fuktskader. Hvis lokalet oppvarmes vil luften kunne inneholde mer vann og den relative fuktigheten vil falle.

Dette krever imidlertid en godt isolert bygning for å kunne holde energikostnadene nede. Holdes et rom konstant på 20oC vil den relative fuktigheten variere fra 10% om vinteren til 80% om sommeren. Variasjonen av relativ fuktighet kan være skadelig for visse materialer. Oppvarming kan allikevel være en god og nødvendig løsning.

Avfukting

Normalt stiller ikke materialer krav til temperatur, men kun til fuktighet. En avfukterinstallasjon som opprettholder konstant luftfuktighet året rundt er riktig sett fra materialene sin side.

Det er også andre gode argumenter for en slik installasjon:

 • Det spares energi sammenlignet med oppvarming
 • Avfukterinstallasjon er normalt enklere og billigere enn en tilsvarende varmeinstallasjon.
 • Det er ikke nødvendig å isolere hallen
 • En bygning er normalt lett å tette; dette er det eneste kravet til en god avfukterløsning.
 • Enkle haller, for eksempel telt, kan benyttes så lenge de er diffusjonstette og tette i sammenføyningene.
 • Energibesparelsen ved bruk av avfuktere sammenlignet med oppvarming er ca 60%.

Tørrluftlager er betegnelsen på et uoppvarmet lagerrom med en avfukterinstallasjon.

Uoppvarmet betyr at temperaturen inne vil være ganske lik utetemperatur. Ved norske forhold vil en adsorpsjonsavfukter være den eneste brukbare løsningen på grunn av at den kan brukes ved alle temperaturer.

Våre avfuktere brukes blant annet i følgende type tørrluftlager:

 • Militære ammunisjonsdepoter, depoter, lager.
 • Oppbevaring av såkorn
 • Lagerhaller i industrien, automatiske lager.
 • Råvarelager for stål og metaller.
 • Møbeloppbevaring
 • I containere
 • I lasterom på skip