Legionella i befuktingsanlegg?

Vi har i det siste fått en del spørsmål om det er fare for utbrudd av legionella i forbindelse med installasjon av dampbefuktere.

Det finnes over 30 typer legionellabakterier. Det er kun typen ” Legionellapneumophila” som forårsaker den alvorlige sykdommen som minner om en kraftig lungebetennelse.

Legionella pneumophila er en bakterie med særlige krav til vekstforhold. Den finnes i naturlige vannkilder, med størst forekomst sommer og høst. I naturen vil den finnes i stillestående vann med næringsstoffer fra alger, amøber og andre døde bakterier. Den overføres gjennom forurenset vann, gjerne i dråpeform. Dusjhoder eller vannkraner på hoteller, samt luftrenseanlegg, synes å gi gunstige vekstvilkår for bakterien. Den finnes ofte i kjøletårn fordi kjølevannet har en gunstig temperatur for vekst. Kjøletårn sprer smitte via luften, og nærliggende tårn kan også smitte hverandre på denne måten.

Bakterien formerer seg ved temperaturer mellom 25℃ og 42℃, og ved temperaturer over 35℃ øker de sykdomsfremkallende egenskapene. Bakterien tåler ikke temperaturer over 60℃, og fra rundt 20℃ og nedover går den i dvale. Ved infeksjon hos mennesker vil den være å finne som parasitt i lungene. Den smitter oftest ved inhalasjon av sprøytetåke, forurenset med høye konsentrasjoner av bakterien. Det er aldri påvist smitte fra menneske til menneske.

En dampbefukter varmer vannet opp til 100℃ før det produseres damp, som sendes ut i ventilasjonssystemet eller direkte til et lokale. Det betyr at dette er en 100 prosent sikker metode for befukting. Alle befukterne våre har i tillegg en funksjon som automatisk kan tømme tankene for vann hvis de ikke er i bruk i en periode.