Fjern lukten i garderober og tørkerom med ozon

Etter en god treningsøkt er det neppe tvil om at en god dusj er nødvendig før man forlater treningen og møter
folk. Moderne treningstøy og sykkelbekleding har en evne til å få en ganske kraftig odør. Denne lukten er det mulig å gjøre noe med.

Fjerner generende lukt.

Mac 500 løser permanent luktproblemer av enhver art, uten bruk av kjemikalier! Lukten kommer heller ikke tilbake, med mindre det er en konkret kilde som må fjernes. Jevnlig bruk av Mac 500 i garderober gir høynet treningskvalitet og følelse av velvære.

Mac 500 krever ingen særlig installasjon.
En stikkontakt og en hylle eller reol høyt i garderoben er alt.

Mac 500 er et dansk produkt, produsert av JIMCO
AS som mottok EU’s “Miljøpris” i år 2000 i
kategorien: “Renere Teknologi” for sine
miljøvennlige luftrensesystemer