Fiskeindustri og havbruksinstallasjoner med 100% fuktkontroll

Det å prøve å løse fukt- og rimproblemer i fiskeindustrien med bare ventilasjon er nytteløst. Tidvis
ekstreme fuktmengder krever avfukter for å sikre forsvarlig luftkvalitet i produksjonsmiljøet.

Og vi ser også at fukt er en utfordring på arbeidsbåter, brønnbåter, fôrflåter og annet utstyr og installasjoner knyttet til fiskeri og produksjon av fisk.

Les brosjyren her >>

Video fra den nye fabrikken til Inka >>

Les mer om klimastyring i lakseslakterier (iLaks) >>

Bort med isen! >>

Samsø Røgeri >>

Bedre fiskeprodukter med avfukter >>