1. Hjem
  2. Utleiemaskiner
  3. CR400B F-DRY rotoravfukter

CR400B F-DRY rotoravfukter

Kategori: Utleiemaskiner

Pris:
Slanger og transportkasser for små maskiner
Containerløsning for de større maskinene.
2% tyveri, brann og naturskadeforsikring kommer i tillegg til leiesummen. Egenandel ved skade:  kr. 15.000.-

Evt tillegg:
Frakt/returfrakt, montasje/demontasje, kanaler og infrastruktur, rigg, reise, kost & losj for våre montører.

Byggavfukting, kondensproblemer, mugg og råte

Avfukterene i F-DRY serien er ideelle for bruk i byggeindustrien. Helt fra råbygget er tett kan nybygget holdes helt tørt.

Avfukterene holder bodanlegg og kjellere helt tørre og frie for kondens, slik at alle typer varer og eiendeler kan oppbevares uten fare for rust, korrosjon, sopp og råte.

Adsorpsonsavfukterene fjerner fuktighet i blindkjellere, og dermed også lukt og helseproblemer, som følger med.

Avfukteren kan styres med alle typer automatikk alt etter hvor nøyaktig fuktigheten skal reguleres.

Hoveddata:

  • Kapasitet ved 20oC, 60%RF: 1,4 kg/time
  • Nominell tørrluftmengde: 400 m3/time
  • Spenning: 1x230V 50/60Hz
  • Tilkoblet effekt: 2 kW

GENERELT

Tørkekapasitet:
Ved 20 ° C / 60%r.h. = 34,0 kg/døgn (Frittblåsende: 43 kg/døgn)

Luftmengde trykk:
Frittblåsende : 420m3/t
nominell : 400m3/t
eksterntrykk : 50 Pa
luftmengde : 90 m3/t
eksterntrykk : 100 Pa

Operasjonsområde:
Temperatur : -30 til +30 o C
fuktighet : 0 til 100% RF

Automatikk/Start – Kontrollamper:
Av/på bryter (Auto – 0 – Manuell) – Amperemeter.
Mulighet for ekstern tilkobling av hygrostat eller ekstra bryter.
Timeteller og bryter for sikkerhetstermostat.

Kabinett:
Solid av planja metallbehandlet stål og enkelt å demontere for service/reparasjoner.

Teknologi:
Prosessluften blåses gjennom en rotor med kontinuerlig rotasjon.
Rotoren absorberer fuktighet fra luften.
En motgående luftstrøm varmes opp av et PTC-element.
Den varme luften fordamper fuktigheten fra rotoren. Denne luften blåses ut av avfukteren og videre ut av bygget via en kanal/slange.

Rotoren:
Laget av glassfiber med 82% silicagel. Er ikke brennbar. Kan vaskes i rent vann.
Levetiden er lang med konstant kapasitet.
Skikkelige kulelager sikrer stabil drift. Rotoren er plassert mellom stive
skilleplater som sikrer stabil og tett konstruksjon uavhengig av ytre
påvirkninger. Rotoren er oppdelt i 2 soner: adsorpsjon og regenerering.

ELEKTRISK TILKOBLING

Elektrisk spenning:
1 x 230V, 50/60Hz, 4,5 kabel med jordet støpsel

Sikring:
10 Amp. treg

Forbruk:
PTC – element : 1.840 W
totalforbruk : 2.000 W

INSTALLASJON OG DIMENSJONER

Plassering/mobilitet:
4 gummidempere (kraftige)
2 løftehendel på sidene

Bruksområder:
Byggavfukting, vannskadeavfukting, tørrlager

Luftinntak:
Felles inntak for prosess og regenereringsluft. Filteret er enkelt å skifte.

Luftavkast:
Tørrluft : Ø125 tilkobling.
Regeneringsluft : Bak, Ø80 tilkobling

Bruk:
Sett i stikkontakten. Bryteren settes til Manuell, evt. Auto hvis det benyttes hygrostat. Før regenereringskanalene ut av rommet til friluft.Juster luftmengden i henhold til manual og settpunkt på amperemeter. Før regenererings- kanalen ut av rommet til friluft.

Dimensjoner:
Lengde / bredde / høyde: 460 mm/ 400 mm/ 420 mm

Lydnivå:
64 dB(A)

Vekt:
28 kg

Service:
Skifte av filter, sjekke drivrem for rotor

Meny