Utslippsfri byggtørking

Ved å bruke rotoravfukter til utslippsfri byggtørking; enten én stor eller flere små, kan du kontrollere fuktigheten hele tiden.

Regnestykket og framgangsmåten for effektivt tørt bygg er enkel: Ved å bruke rotoravfukter; enten én stor eller flere små, kan du kontrollere fuktigheten hele tiden.

  1. Oppvarming av kald uteluft er ikke lenger nødvendig.
    Med en gang bygget er tett skal avfuktingen starte – pass på duggpunktet. 10°C og 40% RF har duggpunkt på -3°C = ingen kondens.18°C og 45%RF har et duggpunkt på 6°C =kondens på kalde overflater.
  2. Hold relativ luftfuktighet på 45% RF gjennom hele byggeprosessen – kan kontrolleres ved hjelp av hygrostat.
  3. Trefuktigheten skal ligge på rundt 10-15% før man legger dampsperren – unngå innebygget fukt
  4. Mer varme skal ikke tilføres før isolasjon og dampsperren er på plass.

En rotoravfukter kan plasseres på taket og tilfører filtrert, tørr og lunken luft via avkastkanaler.
Når isolasjon og dampsperre er på, kan den tilføre mer temperert luft når nødvendig.
Fordelen er at man ikke er avhengig energien det krever å varme opp iskald uteluft til tørr inneluft. Dvs. Man kan spare opp til 70% i energiutgifter med en metode som kan være 100% fossilfri. Denne metoden tørker bygget hurtigere, er mest energieffekive og miljøvennlig, samtidig som man har full kontroll på fukten.
Metoden bidrar også til bærekraftig bygging, fordi man unngår byggfuktskader og syke nybygg.

Mer om utslippsfri byggtørking…

Mer info om moderne byggtørking

Aktuelt

Meny